VRS-SYSTEM
Ett beprövat tryckrörssystem i segjärn som klarar högt ställda krav på ledningstryck och hanterar hög extern belastning.

VRS-SYSTEM | Dricksvattenledningar

 

Enkel installation  

Den unika fogmetoden med låselement gör VRS-SYSTEM till ett mycket säkert tryckrörssystem som är enkelt och går snabbt att installera. Man behöver varken specialverktyg, behöver inte svetsa och behöver inte heller någon speciell utbildning.  
 

Diffusionstäthet 

Diffusionstätheten ger en säker transport av ditt vatten och hindrar föroreningar och smakämnen från att ta sig igenom rörväggen. 
 

Bevisad livslängd 

Dagens samhällen förutsätter fungerande vatten- och avloppsnät, men i det moderna samhället har man en tendens att välja kortsiktiga lösningar motiverade med ekonomiska tal. Vi på Gustavsberg Rörsystem prioriterar kvalitet framför kortsiktiga vinster, vi tänker långsiktiga och hållbara ledningsnät. VRS-ZM-rör är ett sådant exempel med en teknisk livslängd på upp till 140 år enligt DVGW. 
 

Fördelar för dig som:

Enkelt, smidigt och flexibelt.

VRS-SYSTEM är ett segjärnssystem för trycksatta vatten- och avloppsledningar. VRS-SYSTEM är svåröverträffat vad gäller montagetid tack vare det smidiga förankringssystemet.  Det monteras utan behov av varken specialverktyg eller utbildning. och det går snabbt, i DN 100 tar en skarv upp till 5 minuter medan en skarv i DN 1000 tar maximalt 20 minuter.

Tekniska anvisningar och kalkyleringsunderlag.

Vi bistår gärna dig med support i ditt projekterande av VRS-SYSTEM, med allt från tekniska anvisningar till kalkyleringsunderlag. Allt för att underlätta ditt arbete. 


VRS-SYSTEM håller vad det lovar.

VRS-SYSTEM är ett beprövat tryckrörssystem i segjärn, som klarar högt ställda krav på ledningstryck och hanterar hög extern belastning. Detta, kombinerat med en bevisad livslängd, gör segjärn till ett självklart materialval vid högt ställda krav.

Tillgänglighet och snabba beslut.

Vi har både VRS-rör och rördelar lagerlagda på vårat centrallager i Halmstad vilket gör att vi kan leverera ut produkter med kort varsel vid behov.

 

Teknisk support och kalkyleringsunderlag.

Vi bistår gärna dig med support kring ditt VRS-projekt eller vid generella frågor om systemet. 

Högsta kvalitet.

VRS-SYSTEM är ett beprövat tryckrörssystem i segjärn, som klarar högt ställda krav på ledningstryck och motstår hög extern belastning. Produktkvalitet enligt EN-standard och en hanteringsprocess som är tredjepartscertifierad med kontinuerlig övervakning från RISE (Research Institutes of Sweden).


Lång livslängd.

VRS-SYSTEM har en bevisat lång livslängd, vilket gör segjärn till ett självklart materialval vid högt ställda krav. Vid ZM-beläggning ges ett långtidsskydd mot korrosion, vilket förlänger rörets brukstid upp till 140 år enligt DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Teknisk organisation för gas och vatten i Tyskland). 

Användningsområden

  • Dricksvattenledningar
  • Schaktfritt ledningsläggande
  • Trycksatta avloppsledningar
  • Självfallsledningar
  • Snöanläggningar
  • Brandvattenledningar
  • Sjöledningar

VRS Förankringssystem

Vårt förankringssystem klarar av den svåra kombinationen av ett enkelt och snabbt montage tillsammans med flexibla skarvar som tål otroligt höga belastningar. 

Beroende på den nominella diametern kan VRS-skarven avvinklas från 5 grader per skarv i DN100 till 1,5 grader per skarv i DN1000. Att VRS-rören kan läggas med en relativt liten radie är en viktigt egenskap, i synnerhet vid schaktfritt ledningsläggande eller exempelvis för sjöledningar. 

INFORMATION FÖRANKRINGSMETODER

Läggningstekniker

VRS-SYSTEM kan monteras på många olika sätt. VRS-SYSTEM kan bland annat användas för snötillverkning, brandvattenledningar och sjöledningar. Läs mer om våra läggningstekniker här. 

Referenscase

Se våra referenscase för VRS-SYSTEM.

Kontaktpersoner

Martin Zetterqvist
Produktansvarig VA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
John-Ted Berge
Säljande Representant VA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se

Vanligaste frågorna om VRS-SYSTEM

EPDM-packning används alltid för dricksvattenledningar medan NBR-packning används för avloppsledningar.  För övriga applikationsområden görs en bedömning utifrån omgivande förhållanden.

Nej, det gör det inte. Det är enklare att lägga rören med muff- respektive spikända i samma riktning, för funktionen spelar det dock ingen roll. 

Det krävs inga speciella verktyg vid montage av VRS-rör, fastlåsningen av skarven sker för hand med hjälp av VRS låselement. Större dimensionen kräver maskinell draghjälp av rör och rördelar.   

Ja, VRS-rör är diffusionstäta till 100%. Det innebär att föroreningar inte på något sätt kan passera rörväggen, varken från in- eller utsidan. VRS-SYSTEM skyddar inte bara vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet. Det skyddar också omgivande mark när det används för transport av smutsigt avloppsvatten.    

Vi har vårt huvudkontor, centrallager och vår produktion i Halmstad. Sedan har vi ett försäljningskontor i Bromma.  Vi har utöver den svenska marknaden även försäljning av våra produkter i Norge och Danmark. 

Vi är tillgängliga alla vardagar mellan kl. 08.00-16.00 (lunchstängt mellan 12.00-13.00). Avvikelser kan förekomma vid helgdagar och högtider. 

Reservation

Samtliga uppgifter på den här hemsidan är gällande vid publiceringstillfället. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra och utan föregående meddelande göra förändringar i produktsortiment eller installationsanvisningar som anses nödvändiga i produktförbättrande syfte eller av andra skäl som myndighetsanvisningar och/eller standard- eller normkrav. Vi reserverar oss för eventuella fakta- eller tryckfel. Det vi presenterar i våra handlingar gällande projektering och installation är enbart rekommendationer då vi är fabrikör.