Läggningstekniker

VRS-SYSTEM | Dricksvattenledningar

Olika metoder

Det moderna samhället ställer krav på hög tillgänglighet. Kostnaden för en avstängd väg eller gata centralt i en stad är stor. Det var kraven på smidighet, som ledde till att de första schaktfria rörläggningsteknikerna på 70-talet fick en snabb utveckling. Idag är VRS-SYSTEM ett eftertraktat och pålitligt system. Förankringsmetoden med låselement, kombinerat med segjärnets inneboende styrkor, kom att visa sig mycket effektiva vid schaktfri rörläggning. Sedan 70-talet har VRS-SYSTEM satt standarden vad gäller tillförlitlighet och ekonomi inom schaktfritt ledningsbyggande i Europa.

VRS-SYSTEM kan monteras med varierade läggningtekniker för en rad olika applikationsområden. Här kan du bland annat läsa mer om snötillverkning, brandvattenledningar, sjöledningar och NO-DIG-teknik. 

Schaktfritt ledningsbyggande

Schaktfritt byggande är samlingsnamnet för de tekniker som används istället för att gräva traditionella ledningsschakt. Schaktfritt ledningsbyggande är snabbt och resurseffektivt. Eftersom ytskikten inte rörs är det något som blir mer och mer vanligt. Exempelvis i innerstäder under vägar, motorvägar, vattendrag etc. där minskad framkomlighet kan ha stor negativ inverkan på samhället.

VRS-SYSTEM lämpar sig väldigt väl för denna tekniken. Den snabba och säkra förankringsmetoden med låselement och rörens ZM-beläggning är en perfekt kombination. 

Produkter för schaktfritt ledningsbyggande

 VRS ZM-Rör - Trycksatta dricksvattenrör i segjärn
VRS ZM-Rör
VRS-Låselement, High-Pressure för schaktfritt ledningsläggande
VRS-Låselement-High-Pressure
VRS Metallkona för schaktfritt ledningsbyggande
VRS Metallkona
VRS Skyddsmuff för VRS ZM rör
VRS Skyddsmuff, gummi

Sjöförlagda ledningar

VRS-SYSTEM kan effektivt och utan problem läggas i en sjö. Förseglat gjutjärnsrör i DN 250 och större dimensioner kan flyta utan några hjälpmedel. Det gör det möjligt att få VRS-SYSTEM i rätt position innan sänkningsoperationen påbörjas. För att sänka ledningen behöver den bara fyllas med vatten och inga extra tyngder krävs vilket inte bara är en stor tidsbesparing utan också en säkerhet då tyngder inte riskerar att lossna vilket kan orsaka problem långt senare.

Dimensioner upp till och med DN 200, dock beroende på väggtjockleksklass, behöver ytterligare flytkroppar. En ledning i t ex dimension 250 och högre kan installeras som en självbärande flytande enhet.

Förankringsmetoden med låselement är effektivt vid sjöförlagd ledning då t ex oförutsedda belastningar på grund av vågor, sänkningsoperationen eller efterföljande rörelser på havsbotten kan uppstå.

VRS-SYSTEM motstår effektivt brand


Historien har visat vad en brand kan åstadkomma om det inte finns ett tillförlitligt brandskydd. För att skydda människor, byggnader och infrastruktur är ett effektivt brandbekämpningssystem av största vikt. Produkter ingående i VRS-SYSTEM motstår brand och leder fram vatten på ett säkert och effektivt sätt. 


Röret är in- och utvändigt isolerat för att uppnå lång livslängd oavsett om systemet placeras ovan mark på exempelvis konsoler eller markförläggs. Systemet sammanfogas med låselement vilket möjliggör ett snabbt montage men också tillåter högt arbetstryck. Låselementens enkelhet tillåter också snabb nedmontering vid behov.

Kunskap en viktig faktor

Idag besitter vi stor kunskap om VRS-SYSTEM som brandvattenledning då det levererats över 400 000 meter till det ändamålet, vilket dels har sin förklaring i följande styrkor:
 

 • Godkänt arbetstryck upp till 100 bar
 • Säkerhetsfaktor 3 för rörvägar
 • Säkerhetsfaktor 1,5 för skarvlösning
 • Rörmaterialet är värmeresistent och inte brännbart
 • Motstår brand i 60 minuter i 900 C°
 • Kan motstå hög mekanisk belastning exempelvis för nedfallande material
 • Förankring som möjliggör avvinklingar vid installation
 • Erfarenhet från över 400 000 meter rördragning av brandvattenledning
 • Produkt med bevisad kvalitet och lång livslängd
 • Systemet är FM-godkänt*, Produktionsprocess tredjeparts certifierad enligt ISO 9001, DB godkänt (godkännande som tilldelas av tyska Banverket)
 • Möjlighet till konsultation vid projektering och support vid rördragning av expertis med stor erfarenhet av just brandvattenledningssystem


*FM-godkänt = Factory Mutual godkänt. Tilldelas av FM Global som är en av världens största organisationer för hantering av försäkringar och risker inom industriella och kommersiella fastigheter. FM-godkännandet har sin grund i att visa på material och system som kan förhindra brand och minimera skadeverkan vid eventuellt utbrott av brand. Varför ett FM-godkännande? Det är ett världsomspännande känt godkännande för industrin. Kunderna litar på FM-godkända material och system. FM-godkännandet ger bättre förståelse för risker, kontinuerlig och kostnadseffektiv försäkring.

Ett tillförligtligt vattentillförselsystem för snöproduktion

Regioner med vinterturism kräver snö, vilket vädrets makter inte alltid kan garantera. Därför kan det vara vitalt med tillgången till en egen ”snöproduktion” för att kunna garantera att det finns snö i backarna. En förutsättning för att dessa snöproducerande system skall fungera är tillförseln av vatten där rörledningarna klarar tryck upp till 100 bar i bergig terräng.

Styrkan i materialet, förankringsmetod med låselement och den höga hastigheten för rörläggning har gjort VRS-SYSTEM till det ledande rörmaterialvalet till snöproducerande system i Europa.
 

Fördelar med VRS-SYSTEM till snöproducerande system:

 • Snabb och okomplicerad rördragning; ingen svetsning behövs. Effektiviteten och de tekniska lösningarna i systemet gör det möjligt att lägga upp till 400 m rör per dag.
   
 • Ett komplett produktprogram med rör, rördelar och VRS®-T koppling; i storlekarna DN 80 till DN 500.
   
 • Hög tillgänglighet på rör och rördelar genom lagerhållning på vårt centrallager i Halmstad