FAQ

Frågor och svar

Här samlar vi våra vanligaste frågor och svar inom respektive affärsområden. Skulle du mot all förmodan inte hitta svaret på din fråga är du mer än välkommen att kontakta oss.

Allmänna frågor

Vi är tillgängliga alla vardagar mellan kl. 08.00-16.00 (lunchstängt mellan 12.00-13.00). Avvikelser kan förekomma vid helgdagar och högtider. 

Vi är leverantör och säljer enbart våra produkter via grossister. Kontakta oss så hjälper vi dig hitta din närmaste grossist. 

Vi har vårt huvudkontor, centrallager och vår produktion i Halmstad. Sedan har vi ett försäljningskontor i Bromma.  Vi har utöver den svenska marknaden även försäljning av våra produkter i Norge och Danmark. 

Vanligaste frågorna om MA-SYSTEM®

Rör och rördelar sammanfogas enkelt med mekanisk koppling (ULTRAJET®- eller JET®-koppling) och skruvas åt med skruvdragare.

Se våra monteringfilmer:

•  JET®ETT-koppling

•  ULTRAJET®-koppling

•  JET®B-koppling

•  JET®ELECTRIC-koppling

•  JET®REDUX-koppling

•  ULTRAJET®/JET® G-A BOJA

 

Klamring av MA-SYSTEM® skall utföras så att rörskarven ej utsätts för sådana böj-påkänningar att läckage kan uppstå. Ledning utan rördelar klamras med max 2000 mm mellan klamringarna. Avståndet mellan klammer och koppling får vara max 750 mm. Stående ledning klamras med max 2000 mm mellan klamringarna eller max 2000 mm från ingjutning i bjälklag. 

MA-RÖR® kapas med bandsåg, såg, rörkap eller kedjekniv. Kapa röret rakt och kontrollera att inga grader har uppstått som kan skada kopplingarnas gummimanschetter. Ojämnheter på kapsnittet får inte överstiga 3 mm och röret får inte vara deformerat eller sprucket. Exempel på kapmetoder och verktyg som rekommenderas för MA-SYSTEM® finns i katalogen Drift och installation kring MA-SYSTEM®, sidan 21.

Se exempel på kapning med såg från Exact Tools HÄR.


Observera att på grund av värmeutveckling avråds kapning med rondell.

För frågor kring kapning av MA-RÖR®, kontakta vår tekniska support. Telefon: 035-17 22 30, E-post: support@gustavsberg-ror.se

Vi följer AA VVS 09 som är den senaste versionen Allmänna leveransbestämmelser avseende VVS- och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige.  Enligt de nya bestämmelserna gäller fem års garanti i de fall då produkterna är avsedda att användas vid entreprenad och där köparen kan uppvisa ett beställarkrav om garantitider på fem år. I de fall detta inte är fallet samt för konsumenter kvarstår den tvååriga garantin. 

Källa: VVS Fabrikanternas Råd

MA-SYSTEM® är testat och godkänt i sin helhet och har blvit klassificerat A2 s1 d0, vilket är en stark klassning för produktens brandtekniska beteende.  

A2: Obrännbart material 
s1: Byggnadsdelen får avge mycket begränsad mängd med brandgaser 
d0: brinnande droppar eller partiklar får inte avges från byggnadsdelen

MA-rördelar är testade och godkända i sin helhet. Kapar du en MA-rördel ändras produktens utförande, vilket innebär att  vi inte längre kan garantera produktens hållbarhet. Det är inget vi rekommenderar då du som kapar rördelen därmed tar på dig ansvaret för produktens vidare funktion. 

Därför avråder vi från att kapa MA-rördelar, med undantag av MA Apparatrör med muff där röret kan kapas.    

Rör och rördelar är belagda med epoxi och uppfyller med goda marginaler kraven enligt tillverkningsstandarden EN877. Nedan anges epoxibeläggningens minimumtjocklek.


Rör
Utvändigt: 40 µm
Invändigt: 120 µm

Rördelar 
Utvändigt: 120 µm 
Invändigt: 120 µm

MA-SYSTEM® finns lagerfört på i princip alla större grossistlager i Sverige. Vi har även vårt centrallager i Halmstad, vilket gör att vi snabbt och enkelt kan distribuera ut produkter som efterfrågas. Vi har även försäljning i Norge och Danmark.

Ja, MA-SYSTEM® med systemets ingående komponenter finns som BIM-objekt i MagiCAD för Revit, samt som epj-template för AutoCAD.

Sök efter Gustavsberg Rörsystem och få tillgång till våra produkter i MagiCAD HÄR.

Vi rekommenderar montage av MA stamrörsstöd på stående samlingsledning var 3:e våning. På detta vis minskar risken att det bildas stomljud samt att samlingsledningen avlastas.

Vid övergångar från gjutjärn till plast ska man använda JET®B-, JET®M- eller JET®REDUX-koppling. I DE75 och DN100 rekommenderar vi även att man ska använda MA Instickshylsa.   

Alla våra kopplingar går bra att gjuta in. Om det däremot finns någon risk för att fukt kommer i kontakt med kopplingen bör man använda en klass C-koppling. 

För frågor kring ingjutning av kopplingar, kontakta vår tekniska support.
Telefon: 035-17 22 30, E-post: support@gustavsberg-ror.se

Alla monteringsanvisningarna i MA-SYSTEM® är godkända av Branschregler Säker Vatteninstallation.

Gjutjärnsrör och rördelar i MA-SYSTEM® finns i följande dimensioner:

DN/DE                                      Innermått (mm)                     Yttermått (mm)
DN50                                        50                                              58
DE75                                         67                                              75
DN100                                      100                                           110
DN150                                      150                                           160
DN200                                      200                                           210
DN250                                      250                                           274
DN300                                      300                                           326

Det är viktigt att komma ihåg att kvalitetsskillnaderna mellan gjutjärnsrör från olika fabrikat kan vara stora. MA-SYSTEM® håller högsta kvalitetsnivån av marknadens gjutjärnsrör och har en teknisk livslängd på minst 50 år, medan gjutjärnsrör av andra fabrikat kan behöva bytas betydligt tidigare. Andra faktorer som markant påverkar livslängden är hur rörsystemet är draget, hur väl avluftningen fungerar och vilka medier som spolas genom avloppet.
 

DIM A mm B mm
DN50 56 66
DE75 56 66
DN100 98 84
DN150 125 125

 

Se måttskiss
 

Kontaktpersoner

Andreas Hanson
Säljande Representant MA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Staffan Ecklein
Säljande Representant MA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Magnus Stierna
Orderkoordinator
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se

Vanligaste frågorna om VRS-SYSTEM

EPDM-packning används alltid för dricksvattenledningar medan NBR-packning används för avloppsledningar.  För övriga applikationsområden görs en bedömning utifrån omgivande förhållanden.

Nej, det gör det inte. Det är enklare att lägga rören med muff- respektive spikända i samma riktning, för funktionen spelar det dock ingen roll. 

Det krävs inga speciella verktyg vid montage av VRS-rör, fastlåsningen av skarven sker för hand med hjälp av VRS låselement. Större dimensionen kräver maskinell draghjälp av rör och rördelar.   

Ja, VRS-rör är diffusionstäta till 100%. Det innebär att föroreningar inte på något sätt kan passera rörväggen, varken från in- eller utsidan. VRS-SYSTEM skyddar inte bara vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet. Det skyddar också omgivande mark när det används för transport av smutsigt avloppsvatten.    

VRS Smörjmedel 500 g, RSK: 1138221
 

DN 100: 15 g/skarv (33 skarvar/tub)

DN 150: 20 g/skarv (25 skarvar/tub)

DN 200: 30 g/skarv (17 skarvar/tub)

DN 250: 40 g/skarv (13 skarvar/tub)

DN 300: 50 g/skarv (10 skarvar/tub) 

DN 400: 70 g/skarv (7 skarvar/tub)

DN 500: 90 g/skarv (6 skarvar/tub) 

Vi följer AA VVS 09 som är den senaste versionen Allmänna leveransbestämmelser avseende VVS- och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige.  Enligt de nya bestämmelserna gäller fem års garanti i de fall då produkterna är avsedda att användas vid entreprenad och där köparen kan uppvisa ett beställarkrav om garantitider på fem år. I de fall detta inte är fallet samt för konsumenter kvarstår den tvååriga garantin. 

Källa: VVS Fabrikanteras Råd

Vid flänsade VRS-fogar är det packningen som är gränssättande för vilket moment man ska dra med. De flänsade rördelarna i segjärn tål betydligt större belastning än packningen gör så kolla vad som gäller för den packning du valt att använda. Vad som också är viktigt, framförallt när det rör sig om större dimensioner, är att man växeldrar bultarna vid montaget.

Se Tabell - Flänsade rördelar för mer information. 


Se Tabell - Flänsade rördelar för information angående bultar och åtdragningsmoment. 

 

Kontaktpersoner

John-Ted Berge
Säljande Representant VA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Martin Zetterqvist
Produktansvarig VA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Magnus Stierna
Orderkoordinator
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se

Vanligaste frågorna om brunnar och spygatter

Ja, det gör det. Vi har körbara silar i alla dimensioner, de är belastningstestade upp till 3 ton. 

Spygatter lämpar sig för parkeringsgarage, källarbrunnar, pannrum eller liknande utrymmen där produkten kan gjutas in. Placera ej där trafiklaster förekommer, om spygatten ska användas i miljö där trafiklaster förekommer rekommenderar vi att man köper till en körbar sil. 

Vi uppmanar även till försiktighet vid användning i exempelvis stallmiljö, där rekommenderar vi också körbar sil som ett hållbart alternativ.   

Storleksbeteckning 150: M6
Storleksbeteckning 225: M6
Storleksbeteckning 300, 400 och 450: M8

En av våra golvbrunnsvarianter är utrustade med ett extra inlopp om man vill avleda vatten från ytteligare en enhet. Det extra inloppet består av en gjutjärnsmuff som man kan ansluta en slätände till. 

Ja, våra runda förhöjningsringar till golvbrunnar är stapelbara. Det påverkar inte golvbrunnens funktion att man adderar en ytteligare förhöjningsring. 

Vanligaste frågorna om lätta betäckningar

Nej, våra lätta betäckningar ska placeras på ytor där små eller inga trafiklaster förekommer. 

Lätta betäckningar är avsedda för ytor fria från trafiklaster, så som gång- och cykelbanor, där snöröjning och underhåll görs med lättare maskiner. De lämpar sig även som spol- och rensbrunnar för trädgårdar och tomtmark. 

Storleksbeteckning 150: M6
Storleksbeteckning 225: M6
Storleksbeteckning 300, 400 och 450: M8

Vanligaste frågorna om handpumpar

Nej, vi säljer enbart våra produkter via grossister och återförsäljare. Kontakta oss om du behöver hjälp med att hitta din närmaste grossist eller återförsäljare.

Tel. 035-17 22 30

Montering av bottenventil och slang är ett krav för att pumpen ska fungera. Bottenventil och slang köps till separat hos grossist/återförsäljare av Gårdspump Nr.12.

Vi har ett komplett reservdelssortiment till Gårdspump Nr 12. På sista sidan i vår monteringsanvisning ser du hela listan av reservdelar sammanställd.


MONTERINGSANVISNING

Kontakta din närmaste grossist/återförsäljare av Gårdspump Nr. 12 eller ring oss, så delar vi gärna med oss av färgkoden.

 

Om man tittar på ingjutningen på pumphuvudet och det står  "12" där så är det Gårdspump Nr. 12 från Gustavsberg Rörsystem. På andra sidan av pumphuvudet ska det även stå ML, det kan man också kolla för att vara säker på sin sak. 

 

Gårdspump-nr-12-pumphuvud.JPG

Det är helt beroende på vilken kapacitet du behöver och vilken typ av vätskor som ska transporteras genom pumpen. Våra pumpar har en kapacitet på mellan 20-50 liter/minut (kapaciteten är angiven vid 80-100 pumpslag/minut). Ska pumpen användas för glykol är det "Klaffpump utförande C" som gäller. 

Den vanligaste orsaken är att det har kommit in sten eller grus i cylinder på grund av det saknas bottenventil med sil, alternativt att den är felmonterad. Börja med att undersöka om det kan vara orsaken. Skulle du det bero på något annat, vänligen vänd dig till din närmaste återförsäljare för vidare rådgivning. 

I och med att pumpen är utrustad med ett dräneringshål tömmer pumpen sig själv på vatten efter varje användning. På så sätt minimeras risken för att vatten står kvar i pumpen och fryser. Själva kylan i sig skadar inte pumpen. 

Har du en handpump av annat fabrikat än Gustavsberg Rörsystem rekommenderar vi att du vänder dig till tillverkaren av just din pump. Vi kan inte lämna några garantier för att våra reservdelar passar för pumpar av andra fabrikat. 

Det viktigaste är att hålet är tillräckligt stort för att hela pumpinsatsen ska kunna sänkas ned. Cylindern är ca 13 cm i diameter, vilket innebär att hålet bör vara minst 14 cm i diameter. Hålet bör inte heller vara för stort då fotplattan behöver utrymme för att kunna fästas ordentligt på anslutningsplattformen.  Rådfråga en lokal installatör om du är osäker.