Produkter

Vi erbjuder kompletta rörsystem för avlopps- och tryckrörssystem under egna varumärken. Vårt produktprogram innefattar även brunnar, spygatter, lätta betäckningar och handpumpar.

 

MA-SYSTEM®

Category link
MA-RÖR® | Inomhusavloppsrör i gjutjärn
MA-RÖR®
Category link
MA-språng | Rördel i MA-SYSTEM®
Språng
Category link
MA Grenrör | Rördel i MA-SYSTEM®
Grenrör
Category link
JET®B-koppling | Tvåbultskoppling i MA-SYSTEM®
Kopplingar
Category link
Avsatsrör | Rördelar i MA-SYSTEM®
Avsatsrör
Category link
MA Dubbelsprång | Rördel i MA-SYSTEM®
Dubbelsprång
Category link
MA Långböj | Rördel i MA-SYSTEM® för smidiga övergångar
Långböj
Category link
MA Apparatrör med muff | Rördel i MA-SYSTEM®
Apparatrör
Category link
 MA WC-anslutning i gjutjärn | MA-SYSTEM®
WC-anslutning
Category link
MA Förminskningsrör
Förminskningsrör
Category link
MA Rensrör | Rördel med renslucka i MA-SYSTEM®
Rensrör
Category link
MA Stamrörsstöd | Avlasta stammen i MA-SYSTEM®
Stamrörsstöd
Category link
MA Vattenlås | MA-SYSTEM®
Vattenlås
Category link
MA Propp | Rördel i MA-SYSTEM®
Propp
Category link
MA Råttspärr | Slipp skadedjur i fastigheten
Råttspärr
Category link
MA Akustikdämpare | För inomhusavloppssystemet MA-SYSTEM®
Akustikdämpare
Category link
MA Övergångsrör från plastavlopp till gjutjärn |  MA-SYSTEM®
Övergångsrör
Category link
MA Sylomerpackning för MA Stamrörsstöd |  MA-SYSTEM®
Övriga applikationer

MA-SYSTEM® PLUS

Category link
MA-SYSTEM® PLUS Språng 45° | Gjutna rördelar för avloppssystem
Språng
Category link
MA-SYSTEM® PLUS Grenrör 70° | Rördel för avloppssystem
Grenrör
Category link
MA-SYSTEM® PLUS | Komplett stamrörsstöd
Stamrörsstöd
Category link
MA-SYSTEM® PLUS Rensrör | Rördel i gjutjärn
Rensrör
Category link
JET®M-koppling | Koppling i MA-SYSTEM®
Kopplingar

VRS-SYSTEM

Category link
VRS PRO-Rör för trycksatta vattenledningar.
Rör för dricksvatten
Category link
Kanalrör VRS ZM | Avloppsrör i VRS-SYSTEM
Rör för avlopp
Category link
VRS Krokrör 30°, 1 muff för avvinkling av VRS-SYSTEM
Krokrör
Category link
VRS-T-rör,-3-muffar för trycksatta segjärnsledningar
T-rör
Category link
VRS Flänsmuff | Rördel i VRS-SYSTEM
Flänsade rördelar
Category link
VRS Skjutmuff i segjärn
Övriga rördelar
Category link
VRS Låselement | Gustavsberg Rörsystem
Övriga applikationer

Brunnar & Spygatter

Category link
Golvbrunn med sidoutlopp | Gustavsberg Rörsystem
Golvbrunnar
Category link
Sil utan urtag för golvbrunn | Gustavsberg Rörsystem
Tillbehör, golvbrunnar
Category link
Spygatt med bottenutlopp | Gustavsberg Rörsystem
Spygatter
Category link
Körbar sil till spygatt | Gustavsberg Rörsystem
Tillbehör, spygatter

Handpumpar

Category link
Gårdspump Nr. 12 | Den klassiska trädgårdspumpen från Gustavsberg Rörssytem
Gårdspump Nr. 12
Category link
Klaffpump | Manuell handpump från Gustavsberg Rörsystem
Klaffpumpar