Vattenavledning
Produkter i gjutjärn för vattenavledning

Brunnar & Spygatter

Golvbrunnar och spygatter tillverkade i gråjärn. Exempel på effektiva användningsområden är pannrum, garage och liknande utrymmen där produkten kan gjutas in. De är inte avsedda att användas i lätta golvkonstruktioner.

Lätta betäckningar

Våra lätta betäckningar är avsedda för att placeras i ytor där små eller inga trafiklaster alls förekommer. Det kan till exempel vara i tomtmark, på gång- eller cykelbanor där snöröjning och annat underhåll görs med lättare maskiner. 

Staffan Ecklein
Säljande Representant MA
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Andreas Hanson
Säljande Representant MA
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Giang Borgman
Orderkoordinator
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se

Dagvattenavledning i byggnad

MA-SYSTEM® är ett komplett avloppssystem som även lämpar sig väl för dagvatteninstallationer.