Länge leve gjutjärnet

Vi förser marknaden med beprövade rörsystem av naturmaterial. Med ena foten i historien och den andra i morgondagen kan vi erbjuda lösningar som gör skillnad idag och i framtiden.

Hållbarhet

Läs vår Hållbarhetsrapport

Lösningar

VRS-SYSTEM
Tryckrörssystem i segjärn av högsta kvalitet

Lösningar

MA-SYSTEM®
Ett beprövat inomhusavloppssystem i gjutjärn

Lösningar

En trotjänare sedan 1800-talet

Om oss

Nyheter
Händer hos oss på Gustavsberg Rörsystem

Om oss

En gedigen historia
På 1940-talet påbörjades uppbyggnaden av en modern storindustri inom VVS-sektorn

Om oss

Vi på Gustavsberg Rörsystem
Lär känna oss lite bättre

Lösningar

Dagvattenavledning
Lösningar för avledning av regnvatten och smältvatten

Om oss

Vi hyllar mötet
För långsiktigt relationskapande

Hållbarhet

Materialåtervinning
Vi arbetar med ett cirkulärt materialflöde