Länge leve gjutjärnet

Vi förser marknaden med beprövade rörsystem av naturmaterial. Med ena foten i historien och den andra i morgondagen kan vi erbjuda lösningar som gör skillnad idag och i framtiden.

Om oss

Händer hos oss
Senast nytt från Gustavsberg Rörsystem

Lösningar

MA-SYSTEM® PLUS
Ett extra beständigt avloppssystem för krävande miljöer

Lösningar

MA-SYSTEM®
Ett beprövat inomhusavloppssystem i gjutjärn

Lösningar

VRS-SYSTEM
Tryckrörssystem i segjärn av högsta kvalitet

Om oss

Vi på Gustavsberg Rörsystem
Lär känna oss lite bättre

Om oss

Vi hyllar mötet
För långsiktigt relationskapande

Lösningar

Gårdspump Nr. 12
En trotjänare sedan 1800-talet

Om oss

En gedigen historia
På 1940-talet påbörjades uppbyggnaden av en modern storindustri inom VVS-sektorn

Hållbarhet

Materialåtervinning
Vi arbetar med ett cirkulärt materialflöde

Lösningar

Dagvattenavledning
Lösningar för avledning av regnvatten och smältvatten

Hållbarhet

Läs vår Hållbarhetsrapport