Länge leve gjutjärnet

Vi förser marknaden med beprövade rörsystem av naturmaterial. Med ena foten i historien och den andra i morgondagen kan vi erbjuda lösningar som gör skillnad idag och i framtiden.

Om oss

Nyheter
Händer hos oss på Gustavsberg Rörsystem

Om oss

Vi på Gustavsberg Rörsystem
Lär känna oss lite bättre

Lösningar

MA-SYSTEM®
Ett beprövat inomhusavloppssystem i gjutjärn

Lösningar

VRS-SYSTEM
Tryckrörssystem i segjärn av högsta kvalitet

Lösningar

MA-SYSTEM® PLUS
Ett extra beständigt avloppssystem för krävande miljöer

Lösningar

Gårdspump Nr. 12
En trotjänare sedan 1800-talet

Om oss

Vi söker ekonomiassistent

Om oss

Vi hyllar mötet
För långsiktigt relationskapande

Om oss

En gedigen historia
På 1940-talet påbörjades uppbyggnaden av en modern storindustri inom VVS-sektorn

Hållbarhet

Materialåtervinning
Vi arbetar med ett cirkulärt materialflöde

Lösningar

Dagvattenavledning
Lösningar för avledning av regnvatten och smältvatten

Hållbarhet

Läs vår Hållbarhetsrapport