Inomhusavlopp
Kompletta system för spillvatteninstallationer

Spillvatteninstallation i byggnad

MA-SYSTEM® är ett beprövat inomhusavloppssystem i gjutjärn med en skyddande ytbehandling, som bland annat klarar de högsta kraven för brand- och ljudegenskaper. Med gedigen erfarenhet och kompetens har vi ständigt utvecklat vårt inomhusavloppssystem MA-SYSTEM®. Avloppssystemet är anpassat för dagens krav samt förberett för morgondagens ännu högre krav. Genom att välja MA-SYSTEM® väljer du en lösning som gör skillnad både idag och i framtiden.

Spillvatteninstallation för krävande miljöer

MA-SYSTEM® PLUS är ett extra korrosionsskyddat avloppssystem i gjutjärn, som klarar de högsta kraven för brand- och ljudegenskaper. Rören är av högsta kvalitet och har en extra zinkbeläggning som verkar aktivt, vilket ger dem självläkande egenskaper.

Kontaktpersoner MA

Andreas Hanson
Säljande Representant MA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Staffan Ecklein
Säljande Representant MA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Magnus Stierna
Orderkoordinator
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se

Referenscase

Se våra referenscase för MA-SYSTEM® och MA-SYSTEM® PLUS.