Mark/VA
Produkter i segjärn för säker transport av vatten

Vårt erbjudande

Gustavsberg Rörsystem har i decennier servat den svenska marknaden med högkvalitativa rörsystem för såväl dricksvatten som för avlopp. Vår ambition har sedan början alltid varit att arbeta långsiktigt, vi tror att det lönar sig i längden.

Våra rör och rördelar håller en oöverträffad kvalitet med en livslängd på upp till 140 år, enligt DVGW. Att inte tumma på kvaliteten är vad det handlar om. Vissa kan säga att det är gammalmodigt att inte ändra på produkter, vi säger att det är så man bygger långsiktigt hållbara ledningsnät

VRS-SYSTEM | Transporterar ditt vatten säkert

Tryckrörsystem för dricksvatten

VRS-SYSTEM är ett beprövat tryckrörssystem i segjärn som framförallt används för dricksvatten men även för avledning av avloppsvatten. Tack vare en enkel, snabb och säker förankringsmetod, avvinklingsbara skarvar men framförallt en lång livslängd så är VRS-SYSTEM ett system både för idag men framförallt för framtiden.

Trycksatta avloppsystem

VRS-SYSTEM används vanligtvis för dricksvatten men fungerar lika bra för trycksatta avloppsledningar. Det som skiljer rören åt utvändigt är färgen, där kanalrören är rödbruna istället för blå. Invändigt är rören belagda med ett  ett skikt av High Alumina Cement enligt EN545:2010 och DIN2880.

En viktig fördel med segjärnsrör är diffusionstätheten vilket är extra viktigt när miljöfarliga medier ska transporteras. 

Ledningar med självfall

För självfallsledningar i segjärn används rör med så kallad Tyton-fog. Rören är identiska med våra VRS-rör när det kommer till den höga produktkvaliteten och den långa livslängden. Skillnaden ligger i skarven där Tyton-rören är oförankrade.

Referenscase

Här följer ett urval av referensprojekt där vi levererat VRS-SYSTEM.

Kontaktpersoner VA

John-Ted Berge
Säljande Representant VA
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Martin Zetterqvist
Produktansvarig VA
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Magnus Stierna
Orderkoordinator
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se