Rättigheter, personuppgifter och cookies

Reservation

Samtliga uppgifter på den här hemsidan är gällande vid publiceringstillfället. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra och utan föregående meddelande göra förändringar i produktsortiment eller installationsanvisningar som anses nödvändiga i produktförbättrande syfte eller av andra skäl som myndighetsanvisningar och/eller standard- eller normkrav. Vi reserverar oss för eventuella fakta- eller tryckfel. Det vi presenterar i våra handlingar gällande projektering och installation är enbart rekommendationer då vi är fabrikör.

Rättigheter

Den här webbplatsen inklusive illustrationer, bilder, broschyrer, texter, fotografier, tekniska specifikationer och varumärken som visas här är upphovsrättsskyddade och tillhör Gustavsberg Rörsystem AB. Du får inte återge, publicera på nytt, översätta eller på annat sätt distribuera några delar av webbplatsen eller innehållet utan ägarens skriftliga tillstånd. Görs detta kan det medföra åtal och rättslig påföljd. Bilder som omfattas av tredjeparts upphovsrätt förekommer på webbplatsen. 

Personuppgiftspolicy

Denna sekretess- och cookies-policy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online. Denna policy är tillgänglig på vår webbplats.

När du delar med dig av namn och kontaktuppgifter (så som för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, postadress, företag, jobbtitel) till oss kan kontaktinformationen komma att lagras. Vi kommer enbart att använda informationen till det du har givit medgivande till. Det kan exempelvis vara för att kunna hantera aktuella ärenden, skicka information eller nyhetsbrev. Du kan avregistrera dig från eventuella utskick när du vill, antingen genom att klicka på avprenumerera-länken i de e-postmeddelanden du får eller genom att direkt kontakta oss på marknad@gustavsberg-ror.se. 

Namn och kontaktuppgifter lämnas aldrig ut till obehöriga. Dina uppgifter är sekretessbelagda och behandlas med största respekt för din personliga integritet. Dina uppgifter raderas eller anonymiseras normalt sett när de inte längre är nödvändiga för det syftet vi samlade in dem för eller när vi inte längre har berättigade skäl för att lagra dem vidare. 

Du har alltid rätt att få veta vilken information som lagras om dig. Du har även rätt att bli bortglömd, få dina personuppgifter rättade eller begränsade i vårt register om så önskas. För mer info om våra lagrade personuppgifter, kontakta personuppgiftsansvarig (Gustavsberg Rörsystem AB).  

Cookies

Denna webbplats använder cookies. Cookies används för att samla in statistik om våra besökare och ge tillgång till medlemssidor.