Rättigheter, personuppgifter och cookies

Reservation

Samtliga uppgifter på den här hemsidan är gällande vid publiceringstillfället. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra och utan föregående meddelande göra förändringar i produktsortiment eller installationsanvisningar som anses nödvändiga i produktförbättrande syfte eller av andra skäl som myndighetsanvisningar och/eller standard- eller normkrav. Vi reserverar oss för eventuella fakta- eller tryckfel. Det vi presenterar i våra handlingar gällande projektering och installation är enbart rekommendationer då vi är fabrikör.

Rättigheter

Den här webbplatsen inklusive illustrationer, bilder, broschyrer, texter, fotografier, tekniska specifikationer och varumärken som visas här är upphovsrättsskyddade och tillhör Gustavsberg Rörsystem AB. Du får inte återge, publicera på nytt, översätta eller på annat sätt distribuera några delar av webbplatsen eller innehållet utan ägarens skriftliga tillstånd. Görs detta kan det medföra åtal och rättslig påföljd. Bilder som omfattas av tredjeparts upphovsrätt förekommer på webbplatsen. 

Personuppgiftspolicy

Denna sekretess- och cookies-policy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online. Denna policy är tillgänglig på vår webbplats.

När du delar med dig av namn och kontaktuppgifter (så som för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, postadress, företag, jobbtitel) till oss kan kontaktinformationen komma att lagras. Vi kommer enbart att använda informationen till det du har givit medgivande till. Det kan exempelvis vara för att kunna hantera aktuella ärenden, skicka information eller nyhetsbrev. Du kan avregistrera dig från eventuella utskick när du vill, antingen genom att klicka på avprenumerera-länken i de e-postmeddelanden du får eller genom att direkt kontakta oss på marknad@gustavsberg-ror.se. 

Namn och kontaktuppgifter lämnas aldrig ut till obehöriga. Dina uppgifter är sekretessbelagda och behandlas med största respekt för din personliga integritet. Dina uppgifter raderas eller anonymiseras normalt sett när de inte längre är nödvändiga för det syftet vi samlade in dem för eller när vi inte längre har berättigade skäl för att lagra dem vidare. 

Du har alltid rätt att få veta vilken information som lagras om dig. Du har även rätt att bli bortglömd, få dina personuppgifter rättade eller begränsade i vårt register om så önskas. För mer info om våra lagrade personuppgifter, kontakta personuppgiftsansvarig (Gustavsberg Rörsystem AB).  

Cookies

Denna webbplats använder cookies. Cookies används för att samla in statistik om våra besökare och ge tillgång till medlemssidor.

Vi använder Google Analytics, en tjänst för webbanalys som tillhandlahålls av Google Inc, för att analysera trafiken på våra hemsidor. Det gör vi för att kunna följa vår webbplats utveckling samt förbättra, behovsanpassa och effektivisera användarupplevelsen för webbplatsbesökarna. Till detta används cookies, som möjliggör analys av webbplatsbesökarnas rörelsemönster och beteende på webbplatsen.  
 

Sessioncookie: Håller reda på om du är inloggad på vår webbplats samt för att anpassa innehållet på webbplatsen baserat på dina tidigare gjorda val.

Statistikcookie: Används för att mäta trafik och surfbeteenden, t.ex. om man besökt vår webbplats tidigare eller inte och skapa förståelse över hur enskilda besökare använder vår webbplats.

Sociala-medier-cookie: Knappar på vår hemsida ger er möjlighet att dela innehåll på sociala medier (Facebook, Twitter, Google+). Dessa tjänster sätter 3:e parts-cookie på vår webbplats.

Vi använder oss även av annonseringstjänsten Google Ads för att med reklammedel kunna uppmärksamma våra produkter och erbjudanden på externa webbplatser. Google Ads använder sig av ”cookies” för att kunna mäta hur utfallet av annonser blir, spåra annonsklick och mönster. Om man klickar på en annons tilldelas man ett cookie-ID och sedan lagras analysvärden tillknutna respektive cookie-ID. Informationen används inte för att identifiera dig som individ och lagras inte längre än nödvändigt. Vi kan själva varken identifiera individen eller samla in någon personuppgiftsinformation via tjänsten, utan vi levereras annonsstatistik från Google baserat på tilldelade cookie-ID. Med hjälp av Google Ads får vi full översyn av våra reklamkampanjer och kan mäta hur framgångsrika våra annonsinsatser är (genom exempelvis antal annonsvisningar, antal klick och antal konverteringar). Vi använder Google Ads för att visa reklam som är av intresse för dig, för att göra vår webbplats mer aktuell för dig som besökare.  
 

Om du inte vill lagra cookies finns det flera sätt för dig att förhindra det.

  • I din webbläsares inställningar kan du stoppa den från att lagra cookies. Tänk dock på att vissa hemsidor fungerar sämre utan cookies, t ex att det kan försvåra tillgången till medlemssidor och att vissa funktioner slutar att fungera.
  • Du kan rensa bort cookies från din hårddisk. Det gör dock att inställningar du gjort på vissa sajter inte längre finns kvar.
  • Har du en nyare webbläsare har den ofta stöd för så kallad privat surfning (inkognito). Det betyder att alla cookies rensas bort varje gång du stänger din webbläsare.