Trycksatt avloppssystem

Trycksatta avloppsledningar

Tack vare att segjärn är diffusionstätt lämpar det sig ypperligt för att ta hand om avloppsvatten då skadliga ämnen i avloppsvattnet inte kan läcka ut genom rörväggen. För trycksatta avloppsledningar används den fenomenala VRS-kopplingen tillsammans med rör som anpassats för att stå emot den korrosiva miljö som avloppsvatten ofta skapar inuti rören.

Rör för trycksatta avloppsledningar

Kanalrör VRS PRO
Kanalrör VRS ZM