Vår filosofi

Endast företag som förhåller sig till kvalitet med ett långsiktighetsperspektiv, och som ser vikten i att ständigt förändra och förbättra befintliga processer, har en plats i framtiden.

Kvalitet

Bolagets filosofi, att inte göra avkall på kvalitet, har visat sig vara mycket framgångsrikt. Det långsiktiga kvalitetstänkandet genomsyrar hela företaget oavsett om du pratar med en medarbetare på lagret, kontoret, produktionen eller säljare. Medarbetarna som är bärarna av värdena har lyckats sedan 1947 med att införliva dessa värden i den dagliga processen. Kulturen i bolaget kantas av en hunger efter nya kunskaper vilket idag har gjort GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM till ett mycket modernt och effektivt företag i allt från produktion till IT-infrastruktur.

Många anrika företag har drabbats av stagnation vilket möjligen kan förklaras med att den gamla generationen, som haft stora framgångar, inte lyckats brygga över kulturen till den nya generationen. Något vi är mycket stolta över och en nyckel till lyckad överbryggning av kulturen i GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM är vår låga personalomsättning. Idag har en ny generation tagit sig an bärandet av en framgångsrik företagskultur sedan 1947 med värdeord som; kvalitet, långsiktighet, erfarenhet, kompetens och ständig jakt på nya kunskaper. Detta innebär att vi idag har lösningar som gör skillnad.