Våra varumärken

Varumärken

Våra varumärken och varunamn är värdefulla tillgångar för oss och därför viktiga att skydda.

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM®, MA-SYSTEM®, MA-RÖR®, JET®, ULTRAJET®, KJ-MA SYSTEM® och KJ-MA® är registrerade varumärken som Gustavsberg Rörsystem AB har ensamrätt att nyttja. Genom att du använder våra varumärken bekräftar du att vi är ensam ägare till dessa och lovar samtidigt att inte göra intrång på våra äganderättigheter. Gustavsberg Rörsystem AB respekterar andras immateriella rättigheter och vi förväntar oss motsvarande respekt för våra immateriella rättigheter.

Den här webbplatsen inklusive alla illustrationer, bilder, broschyrer, texter, fotografier, tekniska specifikationer och varumärken som visas här är upphovsrättsskyddade och tillhör Gustavsberg Rörsystem AB. Du får inte återge, publicera på nytt, översätta eller på annat sätt distribuera några delar av webbplatsen eller innehållet utan ägarens skriftliga tillstånd. Görs detta kan det medföra åtal och rättslig påföljd.

Gustavsberg Rörsystem

Företagslogotyp

Gustavsberg Rörsystem

Logotyp - Gustavsberg Rörsystem

Företagslogotyp

Gustavsberg Rörsystem

MA-SYSTEM® PLUS | Avloppssystem för krävande miljöer

Varumärkeslogotyp

MA-SYSTEM® PLUS

MA-SYSTEM® | Inomhusavloppssystem i gjutjärn

Varumärkeslogotyp

MA-SYSTEM®

VRS-SYSTEM | Transporterar ditt vatten säkert

Varumärkeslogotyp

VRS-SYSTEM

Varumärkeslogotyp

KJ-MA SYSTEM®