VRS-SYSTEM

 

Rör för dricksvatten

Product link
 TYTON PRO Rör | Dricksvattenrör i VRS-SYSTEM
TYTON PRO Rör
Product link
VRS PRO-Rör för trycksatta vattenledningar.
VRS PRO-Rör
Product link
VRS PRO-Rör för trycksatta vattenledningar.
VRS ZINK PLUS-Rör
Product link
 VRS ZM-Rör - Trycksatta dricksvattenrör i segjärn
VRS ZM-Rör

Rör för avlopp

Product link
Kanalrör TYTON PRO | Avloppsrör för självfallsledningar
Kanalrör TYTON PRO
Product link
Kanalrör TYTON ZM | Avloppsrör i segjärn
Kanalrör TYTON ZM
Product link
 Kanalrör VRS PRO | Avloppsrör i VRS-SYSTEM
Kanalrör VRS PRO
Product link
Kanalrör VRS ZM | Avloppsrör i VRS-SYSTEM
Kanalrör VRS ZM

Krokrör

Product link
VRS Krokrör 11°, 1 muff | Böj 11° i VRS-SYSTEM
VRS Krokrör 11°, 1 muff
Product link
VRS Krokrör 11°, 2 muffar | Rördel i VRS-SYSTEM
VRS Krokrör 11°, 2 muffar
Product link
VRS Krokrör 22°, 1 muff för trycksatta segjärnsledningar.
VRS Krokrör 22°, 1 muff
Product link
VRS Krokrör 22°, 1 muff för trycksatta segjärnsledningar.
VRS Krokrör 22°, 2 muffar
Product link
VRS Krokrör 30°, 1 muff för avvinkling av VRS-SYSTEM
VRS Krokrör 30°, 1 muff
Product link
VRS Krokrör 30°, 2 muffar
VRS Krokrör 30°, 2 muffar
Product link
VRS Krokrör 45°, 1 muff i DN100-DN400
VRS Krokrör 45°, 1 muff
Product link
VRS Krokrör 45°, 2 muffar
VRS Krokrör 45°, 2 muffar
Product link
VRS Krokrör 90°, 2 muffar
VRS Krokrör 90°, 2 muffar

T-rör

Product link
VRS T-rör, 2 muffar och med flänsat avstick
VRS T-rör, 2 muffar flänsat avstick
Product link
VRS T-rör, 2 muffar och med flänsat avstick
VRS T-rör, 2 muffar flänsat avstick
Product link
VRS-T-rör,-3-muffar för trycksatta segjärnsledningar
VRS T-rör, 3 muffar

Flänsade rördelar

Product link
VRS Blindfläns | Rördel i VRS-SYSTEM
VRS Blindfläns
Product link
VRS Flänsförminskningsrör
Product link
VRS Flänsmuff | Rördel i VRS-SYSTEM
VRS Flänsmuff
Product link
 VRS Flänsända | Rördel i VRS-SYSTEM
VRS Flänsända
Product link
VRS T-rör, 2 muffar och med flänsat avstick
VRS T-rör, 2 muffar flänsat avstick
Product link
VRS T-rör, 2 muffar och med flänsat avstick
VRS T-rör, 2 muffar flänsat avstick

Övriga rördelar

Product link
VRS Förminskningsrör | Rördel i VRS-SYSTEM
VRS Förminskningsrör
Product link
 VRS Ingjutningsmuff | Rördel i VRS-SYSTEM
VRS Ingjutningsmuff
Product link
VRS Passrör i segjärn
VRS Passrör
Product link
VRS Propp för i segjärn för VRS-SYSTEM
VRS Propp
Product link
VRS Skjutmuff i segjärn
VRS Skjutmuff
Product link
VRS-Vårtrör för servisanslutningar
VRS Vårtrör

Övriga applikationer

Product link
VRS Draghuvud | För schaktfritt ledningsläggande
VRS Draghuvud
Product link
VRS Gummipackning standard i EPDM-gummi | VRS-SYSTEM
VRS Gummipackning TYTON, EPDM
Product link
VRS Gummipackning TYTON i NBR-gummi | VRS-SYSTEM
VRS Gummipackning TYTON, NBR
Product link
 VRS Klämring | För förankring av VRS-SYSTEM
VRS Klämring
Product link
VRS Låselement | Gustavsberg Rörsystem
VRS Låselement
Product link
VRS Metallkona för schaktfritt ledningsbyggande
VRS Metallkona
Product link
VRS Skyddsmuff för VRS ZM rör
VRS Skyddsmuff, gummi
Product link
 VRS Smörjmedel | För sammanfogning av VRS-SYSTEM
VRS Smörjmedel
Product link
VRS-ZM-Kapskiva l VRS-SYSTEM
VRS ZM Kapskiva
Product link
VRS-Låselement, High-Pressure för schaktfritt ledningsläggande
VRS-Låselement-High-Pressure