VRS Klämring
VRS-SYSTEM

VRS Klämring används vid förankring av VRS-rör och VRS-rördel, istället för VRS Låselement, när svetssvulsten kapas bort på VRS-rör. 

Klämringen finns i DN 100 - DN 500. 

Användningsområde: Mark/VA
Material: Segjärn
Färg: Svart
Bult: Rostfria bultar ingår

Teknisk fakta

Tullstatnummer: 73071110
Försäljningsenhet: Stk
 VRS Klämring | För förankring av VRS-SYSTEM
Tullstatnummer: 73071110
Försäljningsenhet: Stk
 VRS Klämring | För förankring av VRS-SYSTEM
Tullstatnummer: 73071110
Försäljningsenhet: Stk
 VRS Klämring | För förankring av VRS-SYSTEM
Tullstatnummer: 73071110
Försäljningsenhet: Stk
 VRS Klämring | För förankring av VRS-SYSTEM
Tullstatnummer: 73071110
Försäljningsenhet: Stk
 VRS Klämring | För förankring av VRS-SYSTEM
Tullstatnummer: 73071110
Försäljningsenhet: Stk
 VRS Klämring | För förankring av VRS-SYSTEM
Tullstatnummer: 73071110
Försäljningsenhet: Stk
 VRS Klämring | För förankring av VRS-SYSTEM

Dokument

Produktkatalog VRS

Byggvarudeklaration VRS

Fråga våra produktexperter

John-Ted Berge
Säljande Representant VA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Martin Zetterqvist
Produktansvarig VA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se

FAQ

Har du fortfarande frågor? Här hittar du våra vanligaste frågor och svar.

EPDM-packning används som standard. NBR-packning är mer motståndskraftig och används då marken är förorenad, eller som säkerhet när man misstänker att marken är förorenad. 

Nej, det gör det inte. Det är enklare att lägga rören med muff- respektive spikända i samma riktning, för funktionen spelar det dock ingen roll. 

Det krävs inga speciella verktyg vid montage av VRS-rör, fastlåsningen av skarven sker för hand med hjälp av VRS låselement. Större dimensionen kräver maskinell draghjälp av rör och rördelar.   

Ja, VRS-rör är diffusionstäta till 100%. Det innebär att föroreningar inte på något sätt kan passera rörväggen, varken från in- eller utsidan. VRS-SYSTEM skyddar inte bara vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet. Det skyddar också omgivande mark när det används för transport av smutsigt avloppsvatten.