VRS Låselement
VRS-SYSTEM

VRS Låselement för förankring av VRS-rör och VRS-rördelar.  Levereras i komplett sats för respektive dimension. Förstärkta låselement (High Pressure) krävs alltid i DN100-250 vid schaktfritt ledningsbyggande. 

Användningsområde: Mark/VA
Standard (EN): EN 545
Material: Segjärn
Färg: Röd
Packning: Gummi

Teknisk fakta

Tullstatnummer: 73071110
Försäljningsenhet: Stk
VRS Låselement | Gustavsberg Rörsystem
Tullstatnummer: 73071110
Försäljningsenhet: Stk
VRS Låselement | Gustavsberg Rörsystem
Tullstatnummer: 73071110
Försäljningsenhet: Stk
VRS Låselement | Gustavsberg Rörsystem
Tullstatnummer: 73071110
Försäljningsenhet: Stk
VRS Låselement | Gustavsberg Rörsystem
Tullstatnummer: 73071110
Försäljningsenhet: Stk
VRS Låselement | Gustavsberg Rörsystem
Tullstatnummer: 73071110
Försäljningsenhet: Stk
VRS Låselement | Gustavsberg Rörsystem
Tullstatnummer: 73071110
Försäljningsenhet: Stk
VRS Låselement | Gustavsberg Rörsystem

Bedömningar

Produkten har fått bedömningen "Rekommenderad" av Byggvarubedömningen. Att vi har våra produkter bedömda hos Byggvarubedömningen innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart.

Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Dokument

Produktkatalog VRS

Byggvarudeklaration VRS

Fråga våra produktexperter

Andreas Hanson
Säljande Representant MA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Staffan Ecklein
Säljande Representant MA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Giang Borgman
Orderkoordinator
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
John-Ted Berge
Säljande Representant VA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Martin Zetterqvist
Produktansvarig VA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se

FAQ

Har du fortfarande frågor? Här hittar du våra vanligaste frågor och svar.

EPDM-packning används som standard. NBR-packning är mer motståndskraftig och används då marken är förorenad, eller som säkerhet när man misstänker att marken är förorenad. 

Nej, det gör det inte. Det är enklare att lägga rören med muff- respektive spikända i samma riktning, för funktionen spelar det dock ingen roll. 

Det krävs inga speciella verktyg vid montage av VRS-rör, fastlåsningen av skarven sker för hand med hjälp av VRS låselement. Större dimensionen kräver maskinell draghjälp av rör och rördelar.   

Ja, VRS-rör är diffusionstäta till 100%. Det innebär att föroreningar inte på något sätt kan passera rörväggen, varken från in- eller utsidan. VRS-SYSTEM skyddar inte bara vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet. Det skyddar också omgivande mark när det används för transport av smutsigt avloppsvatten.