MA-SYSTEM®
Ett beprövat inomhusavloppssystem i gjutjärn

Gustavsberg Rörsystem  | MA-SYSTEM®

MA-SYSTEM® - Ett avloppssystem som håller vad det lovar

Välj ett avloppssystem du kan lita på. MA-SYSTEM® är ett välbeprövat avloppssystem i gjutjärn, som bland annat klarar de högsta kraven för brand- och ljudegenskaper. MA-SYSTEM® håller marknadens högsta kvalitet och lämpar sig väl för projekt som flerbostadshus, hotell, sjukhus, skolor/förskolor, säkerhetsfastigheter och många andra typer av byggnader.

Att vi främst använder oss av materialåtervunnet järn för att producera innebär också att vi gör en besparing på miljön och jordens resurser. Därför kan man säga att vi arbetar med ett cirkulärt materialflöde, vilket vi är mycket stolta över. MA-SYSTEM® håller vad det lovar.

Fördelar med MA-SYSTEM® för dig som:


Bred användning, enkel installation och låga reklamationstal

 

Pålitligt
Ett rörsystem som håller vad det lovar, som är testat och godkänt i sin helhet. Kvaliteten mellan olika gjutjärnsprodukter och fabrikat kan skifta markant. Vi på Gustavsberg Rörsystem har dock aldrig gjort avkall på kvalitén, vilket vi är mycket stolta över. Produkter ingående i MA-SYSTEM® tillverkas till en högre standard än EN 877 och klarar högt ställda krav. 

Noggranna kvalitetskontroller
De rördelar vi ytbehandlar i Halmstad utsätts för en mekanisk påfrestning, därefter scannas de. Detta för att säkerställa att inga delar har sprickbildningar, porer, skiftande godstjocklek eller dimensionsavvikelser. Efter kvalitetskontrollen utförs ytbeläggningen för att ytterligare säkerställa produktens livslängd. Bevis på vår höga kvalitet är våra organisations- och produktcertifikat; RICE certifikat 0120/73 (EN 877), SINTEF Produktcertifikat 0929 samt ETA Produktcertifikat vilket också innebär att produkter ingående i MA-SYSTEM® uppfyller kriterierna för CE-märkning.

Bevisad livslängd
EPD studier (Environmental Product Declaration) som tar sin utgångspunkt i SS-EN ISO 14040 och 14044 för livscykelanalyser och SS-EN 140 25 för typ III-miljödeklarationer betonar vikten av en lång brukstid för en minimal inverkan på miljön och jordens naturresurser. Gjutjärn är ett gammalt och beprövat material som idag har en bevisad livslängd. 


Ett rörsystem som uppfyller högt ställda krav på brand och ljud.

 

Brandtestat och godkänt, klassat A2 s1 d0
När en brand bryter ut är det avgörande att den inte sprider sig, vilket är speciellt viktigt i byggnader som är indelat i brandceller. Det gör MA-SYSTEM® till det självklara valet som avloppssystem i förhållande till konkurrerande alternativ. Detta då produkter ingående i MA-SYSTEM® i huvudsak är uppbyggt av gjutjärn som inte är brännbart och har sin smältpunkt över 1000 °C.

Bevisat goda ljudegenskaper
Avloppssystem kan vara en orsak till störande ljud då flödet av spillvatten ger upphov till ljudvibrationer, som därmed påverkar avloppssystemet. Detta kan ge upphov till luftburet ljud och/eller stomburet ljud. Genom att välja MA-SYSTEM® minimerar man dessa störande ljud. Detta då produkter ingående MA-SYSTEM® i huvudsak består av gjutjärn med hög densitet och tjocka rörväggar samt kopplingar som inverkar ljuddämpande, vilket därmed förhindrar spridning av ljudvibrationerna från spillvattnet.

Finns som BIM-objekt
En fördel för dig som VVS-konstruktör är att MA-SYSTEM® finns som BIM-objekt i MagiCAD.
Ladda ned våra filer som BIM-objekt för AutoCAD HÄR

Ladda ner våra filer BIM-objekt för Revit HÄR.


Ett beständigt avloppssystem av naturmaterial. 

 

Materialåtervinning
MA-SYSTEM® tillverkas av järnskrot, alltså materialåtervunnet järn. Vi arbetar med ett cirkulärt materialflöde. Järnet tappar inte sina materialegenskaper oavsett hur många gånger det återanvänds, vilket gör det till ett väldigt bra material ur hållbarhetssynpunkt. 

Bevisat goda ljudegenskaper
Avloppssystem kan vara en orsak till störande ljud då flödet av spillvatten ger upphov till ljudvibrationer, som därmed påverkar avloppssystemet. Detta kan ge upphov till luftburet ljud och/eller stomburet ljud. Genom att välja MA-SYSTEM® minimerar man dessa störande ljud. Detta då produkter ingående MA-SYSTEM® i huvudsak består av gjutjärn med hög densitet och tjocka rörväggar samt kopplingar som inverkar ljuddämpande, vilket därmed förhindrar spridning av ljudvibrationerna från spillvattnet.

Håller skadedjuren borta
Råttor är ett stort problem och ett hot mot boendekomforten i våra fastigheter. De förökar sig snabbt, lämnar sin avföring och sprider oönskade smittor. Råttor väljer gärna att ta sig in i fastigheter via avloppssystemet då det är perfekt för råttorna att klättra i, de gnager enkelt sönder väldigt många rörmaterial och tar sig igenom rörväggar.  Däremot kan de inte äta sig igenom rör eller rördelar av gjutjärn, som är det absolut bästa alternativet mot råttor. Vi har även produkter som hindrar råttorna från att ta sig in i fastigheten via avloppssystemet för att skapa trygghet och säkra de boendes levnadskomfort, se MA Råttspärr.

Slipp onödigt krångel, välj ett pålitligt avloppssystem.

 

Låga reklamationstal
Slipp onödigt krångel med reklamationer. Under 2019 reklamerades enbart  84 st av 1 583 990  st utlevererade produkter, vilket alltså motsvarar  0,00530%. Vi har extremt få reklamationer tack vare våra noggranna kvalitetskontroller genom hela tillverkningsprocessen, vilket är en trygghet för dig som grossist.  

Säkra leveranser 
Vi är alltid på tårna och siktar på så hög leveranssäkerhet som möjligt. Vi har ett mål på 97% i leveranssäkerhet, vilket vi också presterar över. Vi vill att våra kunder ska känna att de kan lita på oss, därför gör vi allt för att hålla vad vi lovar. 

Fler unika fördelar med MA-SYSTEM®

När du väljer MA-SYSTEM® kan du vara säker på att du får ett avloppssystem av högsta kvalitet. MA-SYSTEM® är ett brandsäkert och tyst avloppssystem tillverkat av återvunnet material. Enkel installation och lång livslängd, gör det till ett pålitligt och miljövänligt val.

Läs mer om de unika fördelar med MA-SYSTEM®

MA-SYSTEM® som BIM objekt

MA-SYSTEM® finns tillgängligt med systemets ingående rör, rördelar och kopplingar i MagiCAD Cloud och MagiCAD Piping för Revit (samt epj-template för AutoCAD), vi kan bistå därmed med en komplett BIM-lösning för projektering av spill- och dagvatten.

MagiCAD Cloud tillhandahåller världens största produktbibliotek av tillverkarverifierade BIM-objekt för installationsbranschen. I biblioteket finns över en miljon BIM-objekt från mer än 300 internationella tillverkare.

Ladda ned våra produkter som BIM-objekt till AutoCad HÄR.

Ladda ner mallfilen med våra produkter som BIM-objekt till Revit HÄR.

Vägledning vid projektering

Spillvatten i byggnad

För att ett avloppssystem skall fungera är det viktigt att undertryck inte bildas i systemet. Därför är luftningen vital. En luftningsledning skall förläggas med oavbruten stigning och utan tvära riktningsändringar,  detsamma gäller vertikala samlingsledningar. Varje samlingsledning skall luftas separat upp över taket.

Flera samlingsledningar får inte anslutas till en och samma luftningsledning. Plåt eller annat material får inte vikas över kanten på luftningsledningens rörända. Luftningsledningens rörända bör målas med rostskyddsfärg. Inga huvar, lock eller andra täckande konstruktioner får monteras på luftningsledningen. Vi rekommenderar inte heller installation av vakuumventiler i avloppssystemet. 

Det är viktigt att ett avloppssystem är rätt dimensionerat och att ledningarna förläggs med rätt fall.

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

Önskar du hjälp med projektering?

Staffan Ecklein
Säljande Representant MA
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Andreas Hanson
Säljande Representant MA
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se

Produkter

MA-RÖR® | Inomhusavloppsrör i gjutjärn
MA-RÖR®
MA Spiralgrenrör 88°
MA Språng 15° | Rörböj i MA-SYSTEM®
MA Språng 15°
MA Råttspärr | Slipp skadedjur i fastigheten
MA Råttspärr
MA Långböj | Rördel i MA-SYSTEM® för smidiga övergångar
MA Långböj 88°
 MA Förlängt hörngrenrör 88° | Rördel i MA-SYSTEM®
MA Förlängt hörngrenrör 88°
MA Dubbelsprång | Rördel i MA-SYSTEM®
MA Dubbelsprång 88°
MA Akustikdämpare | För inomhusavloppssystemet MA-SYSTEM®
MA Akustikdämpare

Vanligaste frågorna om MA-SYSTEM®

Få svar på dina frågor

Rör och rördelar sammanfogas enkelt med mekanisk koppling (ULTRAJET®- eller JET®-koppling) och skruvas åt med skruvdragare.

Se våra monteringfilmer:

•  JET®ETT-koppling

•  ULTRAJET®-koppling

•  JET®B-koppling

•  JET®ELECTRIC-koppling

•  JET®REDUX-koppling

•  ULTRAJET®/JET® G-A BOJA

 

Vid övergångar från gjutjärn till plast ska man använda JET®B-, JET®M- eller JET®REDUX-koppling. I DE75 och DN100 rekommenderar vi även att man ska använda MA Instickshylsa.   

Klamring av MA-SYSTEM® skall utföras så att rörskarven ej utsätts för sådana böj-påkänningar att läckage kan uppstå. Ledning utan rördelar klamras med max 2000 mm mellan klamringarna. Avståndet mellan klammer och koppling får vara max 750 mm. Stående ledning klamras med max 2000 mm mellan klamringarna eller max 2000 mm från ingjutning i bjälklag. 

Rör och rördelar är belagda med epoxi och uppfyller med goda marginaler kraven enligt tillverkningsstandarden EN877. Nedan anges epoxibeläggningens minimumtjocklek.


Rör
Utvändigt: 40 µm
Invändigt: 120 µm

Rördelar 
Utvändigt: 120 µm 
Invändigt: 120 µm

MA-SYSTEM® finns lagerfört på i princip alla större grossistlager i Sverige. Vi har även vårt centrallager i Halmstad, vilket gör att vi snabbt och enkelt kan distribuera ut produkter som efterfrågas. Vi har även försäljning i Norge och Danmark.

MA-SYSTEM® är testat och godkänt i sin helhet och har blvit klassificerat A2 s1 d0, vilket är en stark klassning för produktens brandtekniska beteende.  

A2: Obrännbart material 
s1: Byggnadsdelen får avge mycket begränsad mängd med brandgaser 
d0: brinnande droppar eller partiklar får inte avges från byggnadsdelen

Alla våra kopplingar går bra att gjuta in. Om det däremot finns någon risk för att fukt kommer i kontakt med kopplingen bör man använda en klass C-koppling. 

För frågor kring ingjutning av kopplingar, kontakta vår tekniska support.
Telefon: 035-17 22 30, E-post: support@gustavsberg-ror.se

MA-rördelar är testade och godkända i sin helhet. Kapar du en MA-rördel ändras produktens utförande, vilket innebär att  vi inte längre kan garantera produktens hållbarhet. Det är inget vi rekommenderar då du som kapar rördelen därmed tar på dig ansvaret för produktens vidare funktion. 

Därför avråder vi från att kapa MA-rördelar, med undantag av MA Apparatrör med muff där röret kan kapas.    

Ja, MA-SYSTEM® med systemets ingående komponenter finns som BIM-objekt i MagiCAD för Revit, samt som epj-template för AutoCAD.

Sök efter Gustavsberg Rörsystem och få tillgång till våra produkter i MagiCAD HÄR.

Vi rekommenderar montage av MA stamrörsstöd på stående samlingsledning var 3:e våning. På detta vis minskar risken att det bildas stomljud samt att samlingsledningen avlastas.

Alla monteringsanvisningarna i MA-SYSTEM® är godkända av Branschregler Säker Vatteninstallation.

Referenscase

Se våra referenscase för MA-SYSTEM® och MA-SYSTEM® PLUS.

Dokumentation MA-SYSTEM®

MA-SYSTEM®

pdf.preview Katalog MA-SYSTEM®

Katalog MA-SYSTEM®

pdf.preview Drift och installationsanvisningar

Drift och installationsanvisningar

Akustikdämpare

pdf.preview Akustikdämpare

Akustikdämpare

Avsatsrör
Råttspärr
Grenrör

pdf.preview Förlängt grenrör

Förlängt grenrör

pdf.preview Spiralrördelar

Spiralrördelar

Långböj
Övergångsrör

pdf.preview Övergångsrör

Övergångsrör

Kopplingar

pdf.preview Ultrajet/Jet GA Boja

Ultrajet/Jet GA Boja

Övriga applikationer

pdf.preview Takgenomföring

Takgenomföring

Vattenlås
MA-SYSTEM®

pdf.preview Byggvarudeklaration Kopplingar

Byggvarudeklaration Kopplingar

pdf.preview Byggvarudeklaration Rör och rördelar

Byggvarudeklaration Rör och rördelar

pdf.preview Prestandadeklaration

Prestandadeklaration

pdf.preview EPD - MA-SYSTEM®

EPD - MA-SYSTEM®

Råttspärr

pdf.preview VA godkendelse - MA Rottestopp

VA godkendelse - MA Rottestopp

MA-SYSTEM®

pdf.preview Kopplingar i  MA-SYSTEM®

Kopplingar i MA-SYSTEM®

pdf.preview Akustikdämpare

Akustikdämpare

Reservation

Samtliga uppgifter på den här hemsidan är gällande vid publiceringstillfället. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra och utan föregående meddelande göra förändringar i produktsortiment eller installationsanvisningar som anses nödvändiga i produktförbättrande syfte eller av andra skäl som myndighetsanvisningar och/eller standard- eller normkrav. Vi reserverar oss för eventuella fakta- eller tryckfel. Det vi presenterar i våra handlingar gällande projektering och installation är enbart rekommendationer då vi är fabrikör.