MA-SYSTEM®
Ett beprövat inomhusavloppssystem i gjutjärn

Varför välja MA-SYSTEM®

Kvalitet

Kvaliteten mellan olika gjutjärnsprodukter kan skifta. Dock har vi på Gustavsberg Rörsystem aldrig gjort avkall på kvalitén, vilket vi är mycket stolta över. MA-SYSTEM® är tillverkat till en högre standard än EN 877.  

 

Brand- och ljudegenskaper

MA-SYSTEM® är ett beprövat avloppssystem i gjutjärn med en skyddande ytbehandling, som bland annat klarar de högsta kraven för brand- och ljudegenskaper.

 

Materialåtervinning

Våra rör och rördelar tillverkas av järnskrot, vilket innebär att vi aldrig behöver bryta nytt järn för att framställa våra produkter. Det är något vi är mycket stolta över. MA-SYSTEM® håller vad det lovar. 
 

Mer om USP:arna för MA-SYSTEM®.

Fördelar med MA-SYSTEM® för dig som:


Bred användning, enkel installeration och låga reklamationstal

 

Pålitligt
Ett rörsystem som håller vad det lovar, som är testat och godkänt i sin helhet. Kvaliteten mellan olika gjutjärnsprodukter och fabrikat kan skifta markant. Vi på Gustavsberg Rörsystem har dock aldrig gjort avkall på kvalitén, vilket vi är mycket stolta över. Produkter ingående i MA-SYSTEM® tillverkas till en högre standard än EN 877 och klarar högt ställda krav. 

Noggranna kvalitetskontroller
De rördelar vi ytbehandlar i Halmstad utsätts för en mekanisk påfrestning, därefter scannas de. Detta för att säkerställa att inga delar har sprickbilningar, porer, skiftande godstjocklek eller dimensionsavvikelser. Efter kvalitetskontrollen utförs ytbeläggningen för att ytterligare säkerställa produktens livslängd. Bevis på vår höga kvalitet är våra organisations- och produktcertifikat; RICE certifikat 0120/73 (EN 877), SINTEF Produktcertifikat 0929 samt ETA Produktcertifikat vilket också innebär att produkter ingående i MA-SYSTEM® uppfyller kriterierna för CE-märkning.

Bevisad livslängd
EPD studier (Environmental Product Declaration) som tar sin utgångspunkt i SS-EN ISO 14040 och 14044 för livscykelanalyser och SS-EN 140 25 för typ III-miljödeklarationer betonar vikten av en lång brukstid för en minimal inverkan på miljön och jordens naturresurser. Gjutjärn är ett gammalt och beprövat material som idag har en bevisad livslängd. 


Ett rörsystem som uppfyller högt ställda krav på brand och ljud.

 

Brandtestat och godkänt, klassat A2 s1 d0
När en brand bryter ut är det avgörande att den inte sprider sig, vilket är speciellt viktigt i byggnader som är indelat i brandceller. Det gör MA-SYSTEM® till det självklara valet som avloppssystem i förhållande till konkurrerande alternativ. Detta då produkter ingående i MA-SYSTEM® i huvudsak är uppbyggt av gjutjärn som inte är brännbart och har sin smältpunkt över 1000 °C.

Bevisat goda ljudegenskaper
Avloppssystem kan vara en orsak till störande ljud då flödet av spillvatten ger upphov till ljudvibrationer, som därmed påverkar avloppssystemet. Detta kan ge upphov till luftburet ljud och/eller stomburet ljud. Genom att välja MA-SYSTEM® minimerar man dessa störande ljud. Detta då produkter ingående MA-SYSTEM® i huvudsak består av gjutjärn med hög densitet och tjocka rörvägar samt kopplingar som inverkar ljuddämpande, vilket därmed förhindrar spridning av ljudvibrationerna från spillvattnet.

Finns som BIM-objekt
En fördel för dig som VVS-konstruktör är att MA-SYSTEM® finns som BIM-objekt i MagiCAD.
Ladda ned våra filer från MagiCAD HÄR


Ett beständigt avloppssystem av naturmaterial. 

 

Materialåtervinning
MA-SYSTEM® tillverkas av järnskrot, alltså materialåtervunnet järn. Vi arbetar med ett cirkulärt materialflöde. Järnet tappar inte sina materialegenskaper ovansett hur många gånger det återanvänds, vilket gör det till ett väldigt bra material ur hållbarhetssynpunkt. 

Bevisat goda ljudegenskaper
Avloppssystem kan vara en orsak till störande ljud då flödet av spillvatten ger upphov till ljudvibrationer, som därmed påverkar avloppssystemet. Detta kan ge upphov till luftburet ljud och/eller stomburet ljud. Genom att välja MA-SYSTEM® minimerar man dessa störande ljud. Detta då produkter ingående MA-SYSTEM® i huvudsak består av gjutjärn med hög densitet och tjocka rörvägar samt kopplingar som inverkar ljuddämpande, vilket därmed förhindrar spridning av ljudvibrationerna från spillvattnet.

Håller skadedjuren borta
Råttor är ett stort problem och ett hot mot boendekomforten i våra fastigheter. De förökar sig snabbt, lämnar sin avföring och sprider oönskade smittor. Råttor väljer gärna att ta sig in i fastigheter via avloppssystemet då det är perfekt för råttorna att klättra i, de gnager enkelt sönder väldigt många rörmaterial och tar sig igenom rörväggar.  Däremot kan de inte äta sig igenom rör eller rördelar av gjutjärn, som är det absolut bästa alternativet mot råttor. Vi har även produkter som hindrar råttorna från att ta sig in i fastigheten via avloppssystemet för att skapa trygghet och säkra de boendes levnadskomfort, se MA Råttspärr.

Slipp onödigt krångel, välj ett pålitligt avloppssystem.

 

Låga reklamationstal
Slipp onödigt krångel med reklamationer. Under 2019 reklamerades enbart  84 st av 1 583 990  st utlevererade produkter, vilket alltså motsvarar  0,00530%. Vi har extremt få reklamationer tack vare våra noggranna kvalitetskontroller genom hela tillverkningsprocessen, vilket är en trygghet för dig som grossist.  

Säkra leveranser 
Vi är alltid på tårna och siktar på så hög leveranssäkerhet som möjligt. Vi har ett mål på 97% i leveranssäkerhet, vilket vi också presterar över. Vi vill att våra kunder ska känna att de kan lita på oss, därför gör vi allt för att hålla vad vi lovar. 

Användningsområden

Spillvatteninstallation i byggnad

 

Fördelar

 

Lämpar sig för:

  • Lång livslängd
  • Obrännbart
  • Brandklassat A2 s1 d0
  • Hindrar effektivt stomljud
  • Hög kvalitet
  • Materialåtervunnet

Hotell

Flerfamiljshus

Industrilokaler

Sjukhus 

Idrottsanläggningar/Arenor 

Skolor/Förskolor

 

Kontaktpersoner

Staffan Ecklein
Säljande Representant MA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Andreas Hanson
Säljande Representant MA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Giang Bui
Innesälj
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se

Vanligaste frågorna om MA-SYSTEM®

Få svar på dina frågor

Rör och rördelar sammanfogas enkelt med mekanisk koppling (ULTRAJET®- eller JET®-koppling) och skruvas åt med skruvdragare.

Vid övergångar från gjutjärn till plast ska man använda JET®B-, JET®M- eller JET®REDUX-koppling. I DE75 och DN100 rekommenderar vi även att man ska använda MA Instickshylsa.   

Klamring av MA-SYSTEM® skall utföras så att rörskarven ej utsätts för sådana böj-påkänningar att läckage kan uppstå. Ledning utan rördelar klamras med max 2000 mm mellan klamringarna. Avståndet mellan klamring och koppling får vara max 750 mm. Stående ledning klamras med max 2000 mm mellan klamringarna eller max 2000 mm från ingjutning i bjälklag. 

Rör och rördelar är belagda med epoxi och uppfyller med goda marginaler kraven enligt tillverkningsstandarden EN877. Nedan anges epoxibeläggningens minimumtjocklek.


Rör
Utvändigt: 40 µm
Invändigt: 120 µm

Rördelar 
Utvändigt: 120 µm 
Invändigt: 120 µm

MA-SYSTEM® finns lagerfört på i princip alla större grossistlager i Sverige. Vi har även vårt centrallager i Halmstad, vilket gör att vi snabbt och enkelt kan distribuera ut produkter som efterfrågas. Vi har även försäljning i Norge och Danmark.

MA-SYSTEM® är testat och godkänt i sin helhet och har blvit klassificerat A2 s1 d0, vilket är en stark klassning för produktens brandtekniska beteende.  

A2: Obrännbart material 
s1: Byggnadsdelen får avge mycket begränsad mängd med brandgaser 
d0: brinnande droppar eller partiklar får inte avges från byggnadsdelen

Alla våra kopplingar går bra att gjut in. Om det däremot finns någon risk för att fukt kommer i kontakt med kopplingen bör man använda en klass C-koppling.

MA-rördelar är försedda med en packningszon vid varje anslutning och är testade och godkända i sin helhet. Kapar du en MA-rördel har du därmed avlägsnat packningszonen från rördelen och ändrat produktens utförande, vilken innebär att  vi inte längre kan garantera produktens hållbarhet. Det är inget vi rekommenderar då du som kapar rördelen därmed tar på dig ansvaret för produktens vidare funktion. Därför avråder vi från att kapa MA-rördelar.  

Ja, MA-SYSTEM® med systemets ingående komponenter finns som BIM-objekt i MagiCAD för Revit, samt som epj-template för AutoCAD.

Sök efter Gustavsberg Rörsystem och få tillgång till våra produkter i MagiCAD HÄR.

Vi rekommenderar montage av MA stamrörsstöd på stående samlingsledning var 3:e våning. På detta vis minskar risken att det bildas stomljud samt att samlingsledningen avlastas.

MA-SYSTEM® som BIM-objekt

Finns med i MagiCAD

MA-SYSTEM® finns tillgängligt med systemets ingående rör, rördelar och kopplingar i MagiCAD Cloud och MagiCAD Piping för Revit (samt epj-template för AutoCAD), vi kan bistår därmed med en komplett BIM-lösning för projektering av spill- och dagvatten. 

MagiCAD Cloud tillhandahåller världens största produktbibliotek av tillverkarverifierade BIM-objekt för installationsbranschen. I biblioteket finns över en miljon BIM-objekt från mer än 280 internationella tillverkare.

Avledning av dagvatten

Dagvatteninstallationer skall kunna avleda regnvatten och smältvatten utan att olägenhet uppstår och så att översvämning, grundvattensänkning, skador och olycksfall undviks. En dagvatteninstallation skall förses med anordningar för avskiljning eller behandling. Detta så att ämnen som skadar installationens eller avloppsanläggningens funktion eller som skadar recipienten inte avleds. Avskiljare bör anordnas, om dagvattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder av slam eller fasta partiklar, som ger påtaglig risk för avsättningar, eller mer än obetydliga mängder av petroleumprodukter.

Vägledning vid projektering

Spillvatten i byggnad

För att ett avloppssystem skall fungera är det viktigt att undertryck inte bildas i systemet. Därför är luftningen vital. En luftningsledning skall förläggas med oavbruten stigning och utan tvära riktningsändringar,  detsamma gäller vertikala samlingsledningar. Varje samlingsledning skall luftas separat upp över taket.

Flera samlingsledningar får inte anslutas till en och samma luftningsledning. Plåt eller annat material får inte vikas över kanten på luftningsledningens rörända. Luftningsledningens rörända bör målas med rostskyddsfärg. Inga huvar, lock eller andra täckande konstruktioner får monteras på luftningsledningen. Vi rekommenderar inte heller installation av vakuumventiler i avloppssystemet. 

Det är viktigt att ett avloppssystem är rätt dimensionerat och att ledningarna förläggs med rätt fall.

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

Referenscase

Se våra referenscase för MA-SYSTEM® och MA-SYSTEM® PLUS.