MA-SYSTEM® PLUS
För krävande miljöer

Gustavsberg Rörsystem | MA-SYSTEM PLUS®

Om MA-SYSTEM® PLUS

MA-SYSTEM® PLUS är ett extra starkt avloppssystem i gjutjärn som kan placeras i mer krävande miljöer så som exempelvis sjukhus, storkök, parkeringsgarage eller i brokonstruktioner. Rör och rördelar har en ytbehandling i flera skikt som effektivt skyddar systemet. Rören har även en zinkbeläggning som verkar aktivt och ger dem självläkande egenskaper. 

Fördelar

MA-SYSTEM® PLUS har en förstärkt ytbeläggning både invändigt och utvändigt. Ytbehandlingen består av epoxy i flera skikt som effektivt skyddar systemet, utvändigt har rören även en zinkbeläggning som ger systemet självläkande egenskaper. 

MA-SYSTEM® PLUS är tillverkat till en högre standard än EN 877, vilket styrker dess höga kvalitetsnivå. Rören har en motståndskraft mot stötar och mekanisk stress genom De Lavaud-processen och efterglödning, vilket skapar en homogen struktur och ökar hållbarheten.

 

MA-SYSTEM® PLUS uppfyller alla de brandkrav som ställs på avloppsystem i byggnader och är klassat A2 s1 d0 vid testning.  Läs mer här 

Genom sin stabilitet och det faktum att systemets utvidgningskoefficient är nära noll hindrar systemet effektivt stomljud. Läs mer här

Vi har även produkter som ytteligare sänker decibelnivån vid behov. Dessa lämpar sig exempelvis för hotell, bibliotek eller förskolor/skolor där kraven på ljudnivån är högre än vanligt. 

 

 

För krävande miljöer

 

Fördelar

 • Lång livslängd
 • Självläkande
 • Brandklassat A2 s1 d0
 • Hindrar effektivt stomljud
 • Hög kvalitet
 • Materialåtervunnet

Lämpar sig för:

 • Hotell
 • Sjukhus
 • Storkök
 • Skolor/Förskolor
 • Parkeringsgarage
 • Brokonstruktioner

Kontaktpersoner

Staffan Ecklein
Säljande Representant MA
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Andreas Hanson
Säljande Representant MA
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Magnus Stierna
Orderkoordinator
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Reservation

Samtliga uppgifter på den här hemsidan är gällande vid publiceringstillfället. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra och utan föregående meddelande göra förändringar i produktsortiment eller installationsanvisningar som anses nödvändiga i produktförbättrande syfte eller av andra skäl som myndighetsanvisningar och/eller standard- eller normkrav. Vi reserverar oss för eventuella fakta- eller tryckfel. Det vi presenterar i våra handlingar gällande projektering och installation är enbart rekommendationer då vi är fabrikör.