Riddarholmen, Arkiv- och Tryckerigatan

VRS-SYSTEM på Riddarholmen

Byte av huvudvattenledningar samt nyläggning av brandposter på Riddarholmen.

2023-02-17

Stockholm Vatten & Avfall AB renoverar just nu vatten- och avloppsledningar på Arkiv- och Tryckerigatan på Riddarholmen i Stockholm. För de nya vattenledningarna har man valt VRS-SYSTEM i segjärn från Gustavsberg Rörsystem AB.

Renoveringsarbetet sker i etapper för att störa så lite som möjligt och är nödvändigt för att trygga områdets framtida försörjning av vatten. Entreprenören som utför arbete är JVAB och arbetet beräknas vara färdigt i maj 2023.

Tack vare ett långsiktigt och hållbart arbete har Stockholm Vatten och Avfall försett Stockholms invånare med rent och gott dricksvatten i över 150 år. För att möta kommande utmaningar krävs nu ett helhetsgrepp kring framtidens vattenförsörjning. Därför kommer man fram till år 2050 systematiskt bygga ut, modernisera och renovera huvudledningsnätet. Vi är glada över att få vara med på den här resan.

VRS-SYSTEM - Transporterar ditt vatten säkert.

Arbetsplats VRS Riddarholmen

Projektinfo

Rörtyp: VRS ZM
Ledningslängd: Ca 200 meter
Dimensioner: DN100 och DN150

VRS ZM-rör är med sitt avancerade korrosionsskydd väl anpassade för såväl traditionell nyläggning av ledningar som läggning med no dig-teknik. Segjärnsrör med ZM-beläggning tål alla typer av markförhållanden och jordmåner. VRS-SYSTEM har också bevisat lång livslängd, är enkelt att montera och diffusionstätt. Tre viktiga egenskaper för ett hållbart ledningsnät.

Frågor om projektet?

John-Ted Berge
Säljande Representant VA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se