Kista Äng, Stockholm

VRS-SYSTEM på Kista Äng

Nyläggning av dricksvattenledning i öppet schakt på Kista Äng

2024-02-09

Den nya stadsdelen Kista Äng växer fram i norra Kista. Stadsdelen kommer att erbjuda cirka 1 600 bostäder, skola och förskola i en planerad struktur med parker och torg. Detaljplanen för Kista Äng är godkänd och markarbeten pågår just nu. SVEAB anlägger just nu en ny dricksvattenledning i öppet schakt till området. Installationen sker med VRS ZM-rör i DN 200 från Gustavsberg Rörsystem. 

Den nya huvudvattenledningen sträcker sig cirka 400 meter och är en del av den övergripande infrastruktursatsningen till Kista Äng. Tack vare att man väljer att använda VRS ZM-rör och VRS-SYSTEM säkerställs en robust och långsiktig vattenförsörjning till bostadsområdet.

VRS-SYSTEM - Transporterar ditt vatten säkert.

 VRS ZM-Rör - Trycksatta dricksvattenrör i segjärn

Projektinfo

Rörtyp: VRS ZM
Ledningslängd: Ca 400 meter
Dimensioner: DN200

VRS ZM-rör är utvändigt skyddade med en pigmenterad fiberarmerad specialbetong som ger rören ett mycket starkt korrosionsskydd. Rören lämpar sig väl för traditionell nyläggning av dricksvattenledningar och har en teknisk livslängd på upp till 140 år. ZM-rör är också 100% diffusionstäta och tål därför alla typer av markförhållanden och jordmåner.

Frågor om projektet?

John-Ted Berge
Säljande Representant VA
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se