Hisingsbron, Göteborg

Styrd borrning, DN 600

Vid brofästet till Hisingsbron har BAB Rörtryckning precis genomfört en styrd borrning med VRS ZM Epoxi-rör i DN 600

2023-10-18

För att inte störa en av de mest trafikerade lederna i Göteborg krävdes att man skulle använda en schaktfri teknik för att genomföra rördragningen vid Hisingsbron, då valde man styrd borrning med VRS-SYSTEM. Tack vare detta kunde vägen vara trafikerad av såväl bil som spårvagn under hela projektet.  

Eftersom man drar in ett rör i taget är det också väldigt platseffektivt att lägga VRS-SYSTEM i områden med begränsade utrymmen. Det är framför allt en enormt viktig faktor när man ska förnya ledningsnäten i våra stadskärnor, där det är väldigt tätbebyggt.

Projektet var väldigt lyckat och tog betydligt kortare tid än man räknat med, hela ledningen lades under en förmiddag. Vår VRS-expert Martin Zetterqvist besökte arbetsplatsen. 
 

"BAB Rörtryckning är väldigt kompetenta inom schaktfritt ledningsläggande och vi är glada för ett välfungerande samarbete"
 

- Martin Zetterqvist, Produktansvarig VA

Projektinfo

Anläggare: BAB Rörtryckning AB
Beställare: Kretslopp och Vatten 

Ledningslängd: 74 meter 
Rörtyp: VRS ZM Epoxi
Dimension: DN 600

Frågor om projektet?

Martin Zetterqvist
Produktansvarig VA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se