Göta älv, Göteborg

Styrd borrning under Göta älv

Gustavsberg Rörsystem har haft i uppdrag att leverera rör för en styrd borrning under Göta älv till Hisingen.

För drygt två år sedan (2022) fick vi frågan om det var möjligt att genomföra en styrd borrning med VRS-SYSTEM i dimension 600 under Göta älv. Projektet krävde en ledning på över 1100 meter, placerad på ett djup av ungefär 35 meter.

Varför VRS-SYSTEM?

Anledningen till att VRS-SYSTEM valdes var att rören skulle dras i centrala Göteborg, från Masthuggskajen till Karlatornet. Tommie Morkvist från BAB Rörtryckning berättar att projektet först var tänkt med PE-rör, men ändrades till VRS-systemet på grund av den täta stadsmiljön. VRS-SYSTEM är särskilt lämpligt för arbeten i tätbebyggda områden eftersom rören kan kopplas ihop på plats, ett i taget, under installationen. Alternativa system hade krävt att hela systemet kopplades ihop i sin helhet innan borrningen, vilket det inte fanns utrymme för på den planerade platsen.

Genom att välja VRS-SYSTEM kunde den dagliga trafiken och verksamheten fortgå på platsen med minimal störning.

Förberedelser och Anpassningar

För att säkerställa projektets framgång genomfördes  noggranna statiska beräkningar och vi hade långa diskussioner med nätägaren Kretslopp och vatten, entreprenören BAB Rörtryckning samt vårt gjuteri. Resultatet blev att vi utvecklade ett rör för detta projekt, VRS Epoxi ZM DN600 K11, ett rör med tjockare väggar och en ny typ av beläggning för att möta de tuffa kravspecifikationerna för projektet. 

 

"Projektet är ett bevis på innovation, samarbete och teknisk skicklighet. Med VRS-SYSTEM har vi lyckats med det som tidigare ansågs omöjligt."

- Martin Zetterkvist, Gustavsberg Rörsystem

Genomförande och Resultat

Projektet inleddes med en pilotborrning, följt av en utvidgning för att förstora hålet och rymma rören. Totalt användes 191 rör, vilket sträcker sig över 1146 meter. Den genomsnittliga dragkraften var 80 ton, med en maximal kraft på 120 ton. Rördragningen tog totalt 60 timmar att genomföra och den slutliga borrningen nådde ett djup av 23 meter.

Framgångsrikt Samarbete

Samarbetet med nätägaren, Kretslopp och vatten, och entreprenören BAB Rörtryckning var avgörande för projektets framgång. "Projektet är ett bevis på innovation, samarbete och teknisk skicklighet. Med VRS-SYSTEM har vi lyckats med det som tidigare ansågs omöjligt." - Martin Zetterqvist från Gustavsberg Rörsystem AB.

Med den nya ledningen har kapaciteten fördubblats och redundansen ökat, vilket säkrar vattenförsörjningen för en stor del av Göteborgs befolkning.

Ett så här stort projekt har inte gjorts tidigare i Europa, och kanske inte i världen, med den här längden, dimensionen, tyngden och under de komplicerade förhållanden som detta innebar.

 

Projektinfo

Nätägare: Kretslopp och vatten 
Utförare: BAB Rörtryckning
Rörtyp: VRS Epoxi ZM K11
Dimensioner: DN600
Ledningslängd: 1146 m

Göta älv projektet visar tydligt vad som är möjligt när expertis och vision möts. Robusta rör i kombination med hög teknisk kompetens har gett nya lösningar för rörläggning i komplexa miljöer med lång livslängd.

 

VRS-SYSTEM - Transporterar ditt vatten säkert.

Frågor om projektet?

Martin Zetterqvist
Produktansvarig VA
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se