Boka ett möte om schaktfritt ledningsbyggande

Vi hjälper er!

Det moderna samhället ställer krav på hög tillgänglighet. Kostnaden för en avstängd väg eller gata centralt i en stad är stor. Idag är VRS-SYSTEM ett eftertraktat och pålitligt system. Förankringsmetoden med låselement, kombinerat med segjärnets inneboende styrkor, är mycket effektiva vid schaktfri rörläggning. Detta, kombinerat med en teknisk livslängd på upp till 140 år gör vårt VRS-SYSTEM till ett självklart val för ett långsiktigt hållbart ledningsnät. 

Vi du veta mer om våra produkter, BOKA ett teams- eller fysiskt möte med oss så berättar vi mer.

Boka möte med oss

Våra VRS-Experter

John-Ted Berge
Säljande Representant VA
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Martin Zetterqvist
Produktansvarig VA
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Styrd borrning är en smidig metod för nyläggning av rör som kan utföras för alla typer av ledningar utan att gräva.
Gustavsberg Rörsystem AB
Rörspräckning är en schaktfri teknik för att renovera ledningar för vatten och avlopp.
Gustavsberg Rörsystem
VRS-SYSTEM kan effektivt och utan problem läggas i en sjö. Förseglat gjutjärnsrör i DN 250 och större dimensioner kan flyta utan några hjälpmedel.
Gustavsberg Rörsystem AB

Produkter för schaktfritt ledningsläggande

 VRS ZM-Rör - Trycksatta dricksvattenrör i segjärn
VRS ZM-Rör
Kanalrör VRS ZM | Avloppsrör i VRS-SYSTEM
Kanalrör VRS ZM
VRS Draghuvud | För schaktfritt ledningsläggande
VRS Draghuvud
VRS Låselement | Gustavsberg Rörsystem
VRS Låselement
VRS-Låselement, High-Pressure för schaktfritt ledningsläggande
VRS-Låselement-High-Pressure
VRS Metallkona för schaktfritt ledningsbyggande
VRS Metallkona
VRS Skyddsmuff för VRS ZM rör
VRS Skyddsmuff, gummi
 VRS Smörjmedel | För sammanfogning av VRS-SYSTEM
VRS Smörjmedel