Code of Conduct

Uppförandekod

Vår uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners som beskriver och ställer krav på hur vi ska arbeta på ett etiskt riktigt, miljömässigt och hållbart sätt. Vi vill genom vår uppförandekod försäkra oss om att våra produkter tillverkas på ett så korrekt och ansvarstagande sätt som möjligt. Under dokumentation finner du vår Code of Conduct.