MA-SYSTEM® USP:ar

Fördelar med MA-SYSTEM®

När du väljer MA-SYSTEM® kan du vara säker på att få ett avloppssystem av högsta kvalitet. MA-SYSTEM® är ett brandsäkert och tyst avloppssystem, tillverkat av återvunnet material. Med enkel installation och lång livslängd är MA-SYSTEM® ett pålitligt och miljövänligt val.

Upptäck hur våra system kan bidra till en säkrare och tystare byggnad.

 

Brandsäkra rör för ökad säkerhet

MA-SYSTEM® i standardutförande, utan extra brandskyddsåtgärder, står emot brand i minst 120 minuter enligt test utfört på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

 

När en brand bryter ut är det avgörande att den inte sprider sig, vilket är speciellt viktigt i byggnader som är indelat i brandceller. Det gör MA-SYSTEM® till det självklara valet som avloppssystem i förhållande till konkurrerande alternativ. Detta då produkter ingående i MA-SYSTEM® i huvudsak är uppbyggt av gjutjärn som inte är brännbart och har sin smältpunkt över 1000 °C.

 

Brandklassning

MA-SYSTEM® är testat enligt EN13501-1:2007 och har klassificerats A2-s1, d0.

A2 - Obrännbart material
s1 - Byggnadsdelen får avge mycket begränsad mängd med brandgaser
d0 - Brinnande droppar eller partiklar får inte avges från byggnadsdelen

Ljuddämpande avlopp för ökad komfort

Störande ljud som uppkommer utanför och i byggnader, kan ha stor inverkan på boendekomforten.

Avloppssystem kan vara en orsak till störande ljud då flödet av spillvatten ger upphov till ljudvibrationer, som därmed påverkar avloppssystemet. Detta kan ge upphov till luftburet ljud och/eller stomburet ljud. Genom att välja MA-SYSTEM® minimerar man dessa störande ljud. Detta då produkter ingående MA-SYSTEM® i huvudsak består av gjutjärn med hög densitet och tjocka rörvägar samt kopplingar som inverkar ljuddämpande, vilket därmed förhindrar spridning av ljudvibrationerna från spillvattnet. När extra höga krav ställs på ljudisolering finns möjligheten att ytterligare förbättra ljuddämpningsförmågan genom MA-SYSTEM® och ljudreduceringslösningar.

Premiumkvalitet genom hela produktionskedjan

Du som kund kan känna dig trygg. Vi säkerställer alltid att våra produkter håller högsta kvalitet, hela vägen från tillverkning till utleverans. 

 

Noggranna kvalitetskontroller i produktionen

De rördelar som skall ytbehandlas, i Halmstad, utsätts för en mekanisk påfrestning. Därefter scannas de. Detta för att säkerställa att inga delar har sprickbilningar, porer, skiftande godstjocklek eller dimensionsavvikelser. Efter kvalitetskontrollen utförs ytbeläggningen för att ytterligare säkerställa produktens livslängd.

EN 877 

Kvaliteten mellan olika gjutjärnsprodukter kan skifta. Dock har vi på Gustavsberg Rörsystem AB aldrig gjort avkall på kvaliteten, vilket vi är mycket stolta över. Produkter ingående i MA-SYSTEM® tillverkas till en högre standard än EN 877. 

Gustavsberg Rörsystem  | MA-SYSTEM®

Hållbart och återvinningsbart

Produkter av naturmaterial som ingår i ett evigt kretslopp.


Järn (Fe) är ett av jordens vanligaste grundämnen och cirkulerar därför i eviga kretslopp i våra ekosystem. Tack vare sina ljudreducerande egenskaper och sin hållbarhet har järnet i flera tusen år använts som en viktig kugge i mänskliga bosättningar. 

Rör och rördelar som ingår i MA-SYSTEM® är tillverkade av järnskrot i gråjärn och kan genom materialets goda egenskaper återvinnas till närmare 100% även efter uttjänad tid. Komponenter ingående i MA-SYSTEM® blir materialåtervunna och används sedan återigen, exempelvis i tillverkningen av nya rör och rördelar. Systemet är alltså en naturlig del i kretsloppstänkandet. 

Vi svarar på dina frågor MA-SYSTEM®

Staffan Ecklein
Säljande Representant MA
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Andreas Hanson
Säljande Representant MA
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Magnus Stierna
Orderkoordinator
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se