Miljö

Stora miljöfördelar

När du väljer MA-SYSTEM® bidrar du till en bättre miljö!

Om det blir aktuellt att byta ut MA-SYSTEM® kan det återvinnas till nästan 100%, utan dyrbara och komplicerade retursystem. MA-SYSTEM® sorteras som järnskrot och blir därefter exempelvis nya rör och rördelar. Systemet är en naturlig del av kretsloppstänkandet. Systemet uppfyller BASTA och är även bedömt i Byggvarubedömningen och Sundahus. 

Miljöfördelar med ett MA-SYSTEM®:

  • Tillverkas av återvunnet material och kan materialåtervinnas efter uttjänt tid
  • Miljöcertifieringar/bedömningar som styrker systemets miljöprestanda
  • Miljöledningssystem, ISO 14001:2015
  • Miljövarudeklaration - EPD tillgänglig

Materialets goda egenskaper

Gjutjärn förlorar inte sina egenskaper vid återvinning, och ungefär 90% av gjutjärnet i Europa är baserat på återvunnet material. MA-SYSTEM® baseras till 91% på återvunnet järn. Dessutom återvinns ca 92% av MA-SYSTEM® efter uttjänt tid, vilket möjliggör tillverkning av nya produkter med låg användning av jungfruligt material. Systemet är en naturlig del i kretsloppstänkandet. 

Är du ute efter ett hållbart avloppssystem? Satsa på MA-SYSTEM®.
 

Imagebild. Solnedgång genom stort rör

Ett naturligt kretslopp

Gustavsberg Rörsystems hållbarhetsträd

Vi arbetar för att minska miljöpåverkan

Vi arbetar med att ständigt minska vår miljöpåverkan och skydda miljön genom att förebygga föroreningar på mark, i vatten och luft. Vi strävar efter att ständigt förbättra vår miljöprestanda. Därför söker vi aktivt efter nya lösningar för att kunna minska nyttjandet av våra ändliga resurser. Genom att identifiera, förebygga och åtgärda eventuella miljörisker tar vi också vårt ansvar och minskar vårt avtryck. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015.

För att bidra till en hållbar utveckling avseende miljö har vi tagit vårt ansvar och upprättat ett miljöledningssystem där vi säkrar att vi använder jordens resurser på ett hållbart sätt och att vi uppfyller den miljölagstiftning, och intressenters bindande krav, som vi berörs av. Vi har också uppsatta miljömål vi jobbar aktivt med. 

Här hittar du vår miljöpolicy.

Miljövarudeklaration - EPD tillgänglig

Aktuell EPD för MA-SYSTEM® och MA-SYSTEM® Plus finns publicerad hos EPD International. EPD:n omfattar hela rörsystemen och dess ingående komponenter (rör, rördelar och kopplingar) och är baserad på 1 meter komplett system och bör därför inte jämföras med enskilda produkter.  

EPD:n är framtagen efter den senaste EPD-standarden EN 15804 (2019). 

Stora fördelar jämfört med jungfruligt järn

Resultatet i vår EPD visar inte helt fördelarna med den höga återvinningsgraden (91%) eftersom EPD-standarden inte beaktar några fördelar från återvinning av återvunnet material, för att undvika dubbelräkning. Det innebär att endast återvinning av gjutjärn baserat på jungfruligt material (9%) tillskrivs återvinningsfördelar som minskning av energianvändning och växthusgasutsläpp.

Återvinning av järn baserat på återvunnet material kommer heller inte att ha några fördelar om det sannolikt kommer att ersätta primärt järn och därmed minska det potentiella GWP. Därför är minskningen av totalt GWP endast 0,311 kg CO2eq per deklarerad enhet i modul D. Hypotetiskt sett, om allt återvunnet järn skulle ersätta en lika stor mängd primärt järn skulle det minska det totala GWP med 3,89 kg CO2eq per deklarerad enhet. Vilket tydligt visar de hypotetiska fördelarna med att använda återvunnet järn samt avfallshanteringssystem som säkerställer en hög återvinningsgrad. Samma förutsättningar gäller för användningen och återvinningen av stål, som utgör en mindre del men fortfarande en mycket viktig del av våra produkter. 

Miljöcertifiering

Vi svarar på dina frågor om MA-SYSTEM®

Staffan Ecklein
Säljande Representant MA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Andreas Hanson
Säljande Representant MA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Martin Hultman
Kvalitets- och Miljöansvarig
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se

Läs mer om andra egenskaper