Kvalitet

Vi gör aldrig avkall på kvalitet

När du väljer MA-SYSTEM® får du ett avloppssystem som genomgått noggranna kvalitetskontroller.

Vi på Gustavsberg Rörsystem har tillverkat och utvecklat avloppssystem och tryckrörssystem sedan år 1947. Med denna erfarenhet och kompetens har vi ständigt utvecklat MA-SYSTEM®. Systemet är anpassat för dagens krav samt förberett för morgondagens utmaningar.

För oss är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg. Vi säkerställer alltid att våra produkter håller högsta kvalitet, hela vägen från tillverkning till utleverans. 

 • Tillverkning med noggrant utformade processer
 • Noggranna kvalitetskontroller i produktionen
 • Håller högre kvalitet än standard, EN 877
 • Certifikat som styrker vår kvalitet

Tillverkning med noggrant utformade processer

Väljer du MA-SYSTEM®, kan du vara säker på kvaliteten. Tillverkningen har högt ställda krav och noggrant utformade processer. Detta för att minimera risken för felaktiga produkter och för att säkerställa systemets beständighet mot de yttre och inre påfrestningar som det kan förväntas utsättas för idag, men även i framtiden.

De Lavaud-processen

De Lavaud-processen är en tillverkningsmetod som används för att producera rör av fasta längder vid mycket högre hastigheter än vad som är möjligt med andra metoder. I De Lavaud-processen hälls smält metall i en obehandlad gjutform för att centrifugalgjutas och sedan kylas ned snabbt. Sedan sker grafitering och ferritisering genom värmebehandling för att få rör med önskvärd struktur och rätt mekaniska egenskaper. 

Det är kombinationen av De Lavaud-processen och efterglödgningen i tillverkningen som minimerar uppkomsten av cementit i rören. Dessa moment bidrar till att MA-RÖR® håller marknadens högsta kvalitet, är enklare att kapa och minimerar risken att det spricker.  

Kvalitetsparametrar vid tillverkningen av MA-SYSTEM®

 • Dimension
 • Godstjocklek
 • Ovalitet
 • Rakhet
 • Porer
 • Inneslutna porer
 • Sprickor
 • Vidhäftningsförmåga
 • Täthet
 • Tjocklek
 • Resistenskraft
 • Dimension
 • Plåtsvep
 • Gummimanschett
 • Gummikvalitet
 • Bult
 • Mutter
 • Svetsning
 • Passform

Noggranna kvalitetskontroller i produktionen

Rördelarna som ingår i MA-SYSTEM® ytbehandlas i Halmstad. Innan ytbehandlingsprocessen görs alla ytor rena genom slipning, blästring och avfettning. Sedan scannas rördelarna för att säkerställa att inga delar har sprickbildningar, porer, skiftande godstjocklek, ovalitet eller dimensionsavvikelser. Efter kvalitetskontrollen utförs ytbeläggningen för att ytterligare säkerställa produktens livslängd. 

Vi nöjer oss inte med vedertagen standard

Kvaliteten mellan olika gjutjärnsprodukter kan skifta.

Dock har vi på Gustavsberg Rörsystem AB aldrig gjort avkall på kvaliteten, vilket vi är mycket stolta över. Produkter ingående i MA-SYSTEM® tillverkas till en högre standard än EN 877 och håller marknadens högsta kvalitet.

Läs mer om hur vi arbetar med kvalitet i vår MA-katalog. 

Vi svarar på dina frågor om MA-SYSTEM®

Staffan Ecklein
Säljande Representant MA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Andreas Hanson
Säljande Representant MA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Martin Hultman
Kvalitets- och Miljöansvarig
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se

Läs mer om andra egenskaper