Brand

Brandegenskaper för MA-SYSTEM®

När du väljer MA-SYSTEM® får du ett avloppssystem som ger marknadens bästa brandskydd!

Med rör av gråjärn får man en produkt som är motståndskraftig mot brand och som inte avger någon rök eller giftiga gaser vid brand. Det bildas inte heller några korrosiva gaser från systemet, som kan skada elektronik. Det fordras inga särskilda åtgärder för att förhindra brandspridning om MA-SYSTEM® installeras enligt anvisning med de rördelar och kopplingar som omfattas av systemets typgodkännande.

Brandegenskaperna gör MA-SYSTEM® till det självklara valet som avloppssystem i förhållande till konkurrerande alternativ.

Klarar högt ställda brandkrav

MA-SYSTEM® är testat hos RISE (Research Institutes of Sweden) enligt: EN13501-1:2007.

Klassificering: A2-s1, d0

A2 - Obrännbart material
s1 - Byggnadsdelen får avge mycket begränsad mängd med brandgaser
d0 - Brinnande droppar eller partiklar får inte avges från byggnadsdelen
 

Minskad risk för brandspridning

MA-SYSTEM® står emot brand i minst 120 minuter.

Gjutjärn smälter först vid temperaturer över 1000 °C. Samarbetspartners till Gustavsberg Rörsystem har i tester kunnat uppvisa att gjutjärn kan motstå brand i hela 240 minuter. På grund av att de vanligaste brandskyddskraven i Sverige uppgår till 30, 60, 90 eller 120 minuter valde vi att avbryta våra tester på RISE (f.d. SP) efter 121 minuter. 

Tätheten hos MA-SYSTEM® innebär också att syretillförseln till brandhärden minimeras och därmed minskar risken för brandspridning.

Brandskydd som standard

Då vårt MA-SYSTEM® monteras enligt våra instruktioner, så finns inget behov av något extra brandskydd för systemet. Detta är fördelaktigt både ur ett säkerhets- och ett försäkringsperspektiv.

Det skydd mot brandspridning som MA-SYSTEM® bidrar med bygger på att systemets integritet bibehålls, och att alla monteringsanvisningar angående klamring och fixering följs, så att skorstenseffekten elimineras. Systemet har dessutom en låg utvidgningskoefficient som gör att risken för att rör och rördelar glider isär på grund av temperaturvariationer minimeras. 

Läs mer om tester, klassificeringar och certifieringar i vår katalog.

Vi svarar på dina frågor om MA-SYSTEM®

Staffan Ecklein
Säljande Representant MA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Andreas Hanson
Säljande Representant MA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Martin Hultman
Kvalitets- och Miljöansvarig
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se

Läs mer om andra egenskaper