Spelar läggningsriktning på rören någon roll?

Nej, det gör det inte. Det är enklare att lägga rören med muff- respektive spikända i samma riktning, för funktionen spelar det dock ingen roll.