När bör man använda EPDM- respektive NBR-packning?

EPDM-packning används som standard. NBR-packning är mer motståndskraftig och används då marken är förorenad, eller som säkerhet när man misstänker att marken är förorenad.