Hur mycket smörjmedel går åt till en VRS-skarv?

VRS Smörjmedel 500 g, RSK: 1138221
 

DN 100: 15 g/skarv (33 skarvar/tub)

DN 150: 20 g/skarv (25 skarvar/tub)

DN 200: 30 g/skarv (17 skarvar/tub)

DN 250: 40 g/skarv (13 skarvar/tub)

DN 300: 50 g/skarv (10 skarvar/tub) 

DN 400: 70 g/skarv (7 skarvar/tub)

DN 500: 90 g/skarv (6 skarvar/tub)