Finns det risk för att pumpen tar skada av kylan på vintern?

I och med att pumpen är utrustad med ett dräneringshål tömmer pumpen sig själv på vatten efter varje användning. På så sätt minimeras risken för att vatten står kvar i pumpen och fryser. Själva kylan i sig skadar inte pumpen.