Hur ofta bör man montera MA stamrörsstöd i en byggnad?

Vi rekommenderar montage av MA stamrörsstöd på stående samlingsledning var 3:e våning. På detta vis minskar risken att det bildas stomljud samt att samlingsledningen avlastas.