Vilka kopplingar ska man använda vid övergång mellan gjutjärn och plast?

Vid övergångar från gjutjärn till plast ska man använda JET®B-, JET®M- eller JET®REDUX-koppling. I DE75 och DN100 rekommenderar vi även att man ska använda MA Instickshylsa.