Kan man kapa MA-rördelar?

MA-rördelar är försedda med en packningszon vid varje anslutning och är testade och godkända i sin helhet. Kapar du en MA-rördel har du därmed avlägsnat packningszonen från rördelen och ändrat produktens utförande, vilken innebär att  vi inte längre kan garantera produktens hållbarhet. Det är inget vi rekommenderar då du som kapar rördelen därmed tar på dig ansvaret för produktens vidare funktion. Därför avråder vi från att kapa MA-rördelar.