Finns det körbara silar till era spygatter?

Ja, det gör det. Vi har körbara silar i alla dimensioner, de är belastningstestade upp till 3 ton.