Är era lätta betäckningar körbara?

Nej, våra lätta betäckningar ska placeras på ytor där små eller inga trafiklaster förekommer.