Hur stort ska hålet vara där pumpen ansluts?

Det viktigaste är att hålet är tillräckligt stort för att hela pumpinsatsen ska kunna sänkas ned. Cylindern är ca 13 cm i diameter, vilket innebär att hålet bör vara minst 14 cm i diameter. Hålet bör inte heller vara för stort då fotplattan behöver utrymme för att kunna fästas ordentligt på anslutningsplattformen.  Rådfråga en lokal installatör om du är osäker.