Läs vår Hållbarhetsrapport

Bakgrund

Nu kan vi äntligen presentera vår rykande färska hållbarhetsrapport. I den får ni ta del av hur vi arbetar och presterar men även läsa om vårt hållbarhetsarbete och hur våra ambitioner inom ämnet ser ut.


Hållbarhetsrapporten är ett viktigt dokument för oss i vår strävan om att alltid bli bättre. Vi vill vara en hållbar aktör på gjutjärnsmarknaden som ligger i framkant när det kommer till hållbarhetsfrågor.

Bild omslag hållbarhetsrapport 2022

”En av de största utmaningarna i vår tid är att vi måste ta hand om vår planet på ett bättre sätt än vi gör nu, och den förändringen måste ske snabbt” inleder Jonathan Karlsson, VD på Gustavsberg Rörsystem AB, rapporten med. ”Ämnets betydelse och utmaningen vi tillsammans står inför är också till stor del bakgrund till varför vi anser att en hållbarhetsrapport är så viktig för vår verksamhet, det är ett kvitto på att vi tar frågan på största allvar.” förklarar han.

Hållbarhetsrapporten har koppling till målen i Agenda 2030 som är en gemensam agenda för FN:s medlemsstater som ska bidra till förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska enligt regeringen vara ett vägledande land i genomförandet av agendan. Vi på Gustavsberg Rörsystem AB vill, liksom Sverige, vara ett gott föredöme för andra och har höga ambitioner i vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsträdet

Hållbarhetsträdet är en modell vi har tagit fram för att ge oss en övergripande bild av hur vi ska arbeta på ett hållbart sätt. Trädet omfattar tre hållbarhets-perspektiv; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Du kan läsa mer om dessa tre perspektiv i rapporten.

Gustavsberg Rörsystems hållbarhetsträd

Läs rapporten