Anticimex Wisetrap

Anticimex Wisetrap nu applicerbar på alla MA-System® dimensioner

Wisetrap har tidigare varit anpassad för MA-System upp till DN 150. Nu kan Wisetrapen appliceras på alla MA-System dimensioner. Vilket innefattar dimensioner DN 200, 250 och 300.

 

 

Bild: Wisetrap placerad i gatubrunn

Anticimex fälla Wisetrap är en mekanisk avloppsfälla som effektivt tar död på råttor och andra skadedjur. Fällan appliceras antingen på ledningar i mark eller på MA-Systemledningen i byggnaden. Wisetrapen för byggnad levereras som standard med MA-System renslucka. Detta innebär att Wisetrap enkelt installeras på ett MA-rensrör, alternativt kan man fälla in ett rensrör på befintlig ledning.

Wisetrapen minskar användningen av bekämpningsmedel. Den mekaniska avloppsfällan innehåller inga kemikalier, utan fungerar som en slagfälla. Klicka på följande länk för att se film om Wisetrap: https://www.youtube.com/watch?v=dV6T86OeeN4

Vidare hindrar MA-Systems rörvägg i gråjärn effektivt råttan att ta sig in i avloppet. Finns också möjlighet att hindra råttan i avloppet med Gustavsberg Rörsystems enklare råttspärr som är testad på SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Den placeras på stående stam, fallhöjd ovan råttspärr minst 1,5 meter, och förhindrar att råttan kan ta sig upp och in i fastigheten via avloppet. Råttspärren finns numera också i en komplett version med råttspärr, rensrör, koppling och ett MA-Rör (komplett råttspärr RSK nummer 119 40 51).

MA Råttspärr | Slipp skadedjur i fastigheten

Fakta om råttor

Råtthonan, som trivs i fuktiga miljöer som källare och avlopp, kan på ett år ge upphov till 1000 ungar. Detta då honan kan föda en ny kull var tredje till fjärde vecka, om det finns rikligt med mat. En kull kan innehålla upp till 12 ungar eller mer och de nyfödda honorna är könsmogna redan efter två till fyra månader.

Råttan tar sig igenom ett 20 mm litet hål, diametern på en enkrona, och klättrar på insidan av ett lodrätt avloppsrör. Råttans effektivitet att ta sig in i bostäder och risken för att den sprider sjukdomar samt larmet om deras resistens, visar på vikten av att skydda våra bostäder.  (Källa: Anticimex)

Bild: Komplett råttspärr, DN 100, RSK nummer 119 40 51


För ytterliggare information:
Telefon: 035-17 21 40
E-post: support@gustavsberg-ror.se