MA-SYSTEM®

Hvorfor vælge MA-SYSTEM®

Kvalitet

Kvaliteten mellem forskellige støbejernsprodukter kan variere. Hos Gustavsberg Rörsystem AB er vi dog aldrig gået på kompromis med kvaliteten, hvilket vi er meget stolte af. MA-SYSTEM® er fremstillet efter en højere standard end EN 877. 


Brand- og lydegenskaber

MA-SYSTEM® er et gennemprøvet indendørs kloaksystem i støbejern med en beskyttende overfladebehandling, som blandt andet opfylder de højeste krav til brand- og lydegenskaber.


Genindvinding af materiale

Det faktum, at vi primært bruger genindvundet jern til at producere, betyder også, at vi sparer på miljøet og jordens ressourcer. Derfor kan man sige, at vi arbejder med et cirkulært materialeflow, som vi er meget stolte af. MA-SYSTEM® lever op til sine løfter.

 

Fordele ved MA-SYSTEM® for dig som:

Udbredt brug, nem installation og lave reklamationsprocenter
 

Driftsikkert

Et rørsystem, der holder, hvad det lover, og som er testet og godkendt i sin helhed. Kvaliteten mellem forskellige støbejernsprodukter og -fabrikater kan variere meget. Hos Gustavsberg Rörsystem AB er vi dog aldrig gået på kompromis med kvaliteten, hvilket vi er meget stolte af. Produkter, der indgår i MA-SYSTEM®, fremstilles efter en standard, der overgår EN 877, og opfylder høje krav.

 

Grundige kvalitetskontroller

De fittings, der skal overfladebehandles i Halmstad, udsættes for mekanisk belastning, hvorefter de scannes. Dette er for at sikre, at ingen dele har revner, porer, varierende vægtykkelse eller dimensionelle afvigelser. Efter kvalitetskontrollen udføres yderbelægningen for yderligere at sikre produktets levetid. Bevis for vores høje kvalitet er vores organisations- og produktcertifikater: RICE-certifikat 0120/73 (EN 877), SINTEF-produktcertifikat 0929 og ETA-produktcertifikat, hvilket også betyder, at produkter, der indgår i MA-SYSTEM®, opfylder kriterierne for CE-mærkning.

Dokumenteret levetid

EPD-undersøgelser (Environmental Product Declaration), der er baseret på SS-EN ISO 14040 og 14044 for livscyklusanalyser og SS-EN 140 25 for type III-miljødeklarationer, understreger vigtigheden af en lang levetid for en minimal indvirkning på miljøet og jordens naturressourcer. Støbejern er et gammelt og gennemprøvet materiale, der i dag har en dokumenteret levetid.

Et rørsystem, der lever op til høje krav til brand og lyd.

 

Brandtestet og godkendt, klassificeret som A2-s1, d0

Når en brand bryder ud, er det afgørende, at den ikke spreder sig, hvilket især er vigtigt i bygninger, der er opdelt i brandceller. Dette gør MA-SYSTEM® til det oplagte valg som kloaksystem i forhold til konkurrerende alternativer. Dette skyldes, at produkter, der indgår i MA-SYSTEM®, hovedsageligt består af støbejern, der ikke er brændbart og har sit smeltepunkt over 1000 °C.

 

Dokumenterede gode lydegenskaber

Kloaksystemer kan være årsag til forstyrrende støj, da spildevandsstrømmen giver anledning til lydvibrationer, som dermed påvirker kloaksystemet. Dette kan give anledning til luftbåret og/eller stammebåret støj. Ved at vælge MA-SYSTEM® minimerer du denne forstyrrende støj. Dette skyldes, at de produkter, der indgår i MA-SYSTEM®, hovedsageligt består af støbejern med høj densitet og tykke rørvægge samt koblinger, der virker lyddæmpende og dermed forhindrer spredning af lydvibrationer fra spildevandet.

 

Tilgængeligt som BIM-objekt

En fordel for dig som VVS-ingeniør er, at MA-SYSTEM® fås som BIM-objekt i MagiCAD.

Download vores filer som BIM-objekt til AutoCAD HER.

Download vores filer BIM-objekt til Revit HER.
 

Et holdbart kloaksystem lavet af naturlige materialer.

 
Genindvinding af materiale

MA-SYSTEM® fremstilles af jernskrot, dvs. genindvundet jern. Vi arbejder med et cirkulært materialeflow. Jernet mister ikke sine materialeegenskaber, uanset hvor mange gange det genbruges, hvilket gør det til et særdeles godt materiale set ud fra et bæredygtighedssynspunkt.

 

Dokumenterede gode lydegenskaber

Kloaksystemer kan være årsag til forstyrrende støj, da spildevandsstrømmen giver anledning til lydvibrationer, som dermed påvirker kloaksystemet. Dette kan give anledning til luftbåret og/eller stammebåret støj. Ved at vælge MA-SYSTEM® minimerer du denne forstyrrende støj. Dette skyldes, at de produkter, der indgår i MA-SYSTEM®, hovedsageligt består af støbejern med høj densitet og tykke rørvægge samt koblinger, der virker lyddæmpende og dermed forhindrer spredning af lydvibrationer fra spildevandet.
 

Holder skadedyr væk

Rotter er et stort problem og en trussel mod komforten ved at bo i vores ejendomme. De formerer sig hurtigt, efterlader deres afføring og spreder uønsket smitte. Rotter kan lide at komme ind i ejendomme via kloaksystemet, da det er perfekt til rotterne at klatre i. Her gnaver de let mange rørmaterialer i stykker og kommer gennem rørvægge.  De kan dog ikke spise sig gennem rør eller fittings af støbejern, hvilket er langt den bedste løsning mod rotter. Vi har også produkter, der forhindrer rotterne i at komme ind i ejendommen via kloaksystemet for at skabe tryghed og sikre beboernes livskomfort. Se MA Rottespærre.

Undgå unødvendigt besvær, vælg et pålideligt kloaksystem.

 

Lave reklamationsprocenter

Undgå unødigt besvær med reklamationer. I 2019 blev der kun reklameret over 84 ud af 1.583.990 leverede produkter, hvilket svarer til 0,00530 %. Vi har ekstremt få reklamationer takket være vores grundige kvalitetskontrol gennem hele fremstillingsprocessen, hvilket er en sikkerhed for dig som grossist. 

 

Sikre leverancer

Vi er altid på tæerne og stræber efter at sikre så høj en leveringssikkerhed som muligt. Vi har et mål på 97 % i leveringssikkerhed, hvilket vi også overgår. Vi ønsker, at vores kunder skal føle, at de kan stole på os, og derfor gør vi alt for at holde vores løfter.
 

Inkluderet i MagiCAD

MA-SYSTEM® fås med systemets medfølgende rør, fittings og koblinger i MagiCAD Cloud og MagiCAD Piping til Revit (samt epj-skabelon til AutoCAD), og vi kan således hjælpe med en komplet BIM-løsning til projektering af spilde- og regnvand.

MagiCAD Cloud leverer verdens største produktbibliotek med producentverificerede BIM-objekter til installationsbranchen. Biblioteket indeholder over en million BIM-objekter fra mere end 300 internationale producenter.
 

Download vores filer som BIM-objekter til AutoCAD HER.

Download skabelonfilen med vores produkter som BIM-objekter til Revit HER.

Vejledning ved projektering

Spildevand i bygninger

For at et kloaksystem skal kunne fungere, er det vigtigt, at der ikke dannes undertryk i systemet. Derfor er beluftning afgørende. En beluftningsledning skal lægges med kontinuerlig stigning og uden pludselige retningsændringer. Det samme gælder for lodrette samleledninger. Hvert samleledninger skal luftes separat over taget.

Flere samleledninger må ikke tilsluttes den samme beluftningsledning. Plader eller andet materiale må ikke foldes ud over kanten på rørenden af beluftningsledningen. Rørenden på beluftningslinjen skal males med korrosionsbeskyttende maling. Der må ikke monteres hætter, dæksler eller andre dækkonstruktioner på beluftningsledningen. Vi anbefaler heller ikke installation af vakuumventiler i kloaksystemet.


Det er vigtigt, at et kloaksystem er korrekt dimensioneret, og at rørene lægges med det rigtige fald.

PROJEKTERINGSANVISNINGER

Kontakt

Staffan Ecklein
Sælger MA-SYSTEM®
fornavn.efternavn@gustavsberg-ror.se
Andreas Hanson
Sælger MA-SYSTEM®
fornavn.efternavn@gustavsberg-ror.se

Produkter

MA Afløbsrør
MA Spiralgrenrør 88°
MA Bøjning 15°
MA Rottespærre
MA Lang bøjning 88°
MA Forlænget hjørnegrenrør 88°
MA Dobbeltbøjning 88°
MA Akustikdæmper til innedørs avløp
MA Akustikdæmper

Oftest stillede spørgsmål om MA-SYSTEM®

Rør og fittings sammenføjes let med en mekanisk kobling (ULTRAJET®- eller JET®-kobling) og fastgøres med skruetrækkere.

Ved overgang fra støbejern til plast skal du bruge JET®B-, JET®M- eller JET®REDUX-kobling. I DE75 og DN100 anbefaler vi også, at du bruger MA plug-in-muffe.  

 

Fastspænding af MA-SYSTEM® skal udføres på en sådan måde, at rørforbindelsen ikke udsættes for bøjningsspændinger, så der kan forekomme lækage. Ledninger uden fittings fastspændes med maksimalt 2000 mm mellem klemmerne. Afstanden mellem skrueklemmer og koblinger må højst være 750 mm. Stående ledninger fastspændes med maksimalt 2000 mm mellem klemmerne og maksimalt 2000 mm fra indstøbning i bjælkelag.

Rør og fittings er belagt med epoxy og opfylder med en god marginal kravene i fremstillingsstandarden EN877. Nedenfor er angivet den mindste tykkelse af epoxybelægningen.

Rør

Udenfor: 40 µm

Indenfor: 120 µm
 

Fittings

Udenfor: 120 µm

Indenfor: 120 µm
 

Vi har vores centrallager i Halmstad, Sverige, hvilket betyder at vi hurtigt og nemt kan distribuere produkter der efterspørges. MA-SYSTEM® er også på engroslagre i Danmark og Norge. Kontakt os for mere information.

MA-SYSTEM® er testet og godkendt i sin helhed og er klassificeret som A2-s1, d0, hvilket er en stærk klassificering for produktets brandtekniske adfærd. 

A2: Ikke-brændbart materiale

s1: Bygningsdelen kan udlede meget begrænsede mængder brandgasser

d0: Brændende dråber eller partikler må ikke udsendes fra bygningsdelen
 

Alle vores koblinger kan indstøbes. Hvis der derimod er risiko for, at fugt kommer i kontakt med koblingen, skal der anvendes en klasse C-kobling.

Ved spørgsmål om indstøbning af koblinger bedes du kontakte vores tekniske support.
Telefon: +46 35-17 22 30
E-mail: support@gustavsberg-ror.se
 

MA-fittings testes og godkendes fuldt ud. Hvis du skærer en MA-fitting, ændres produktets udførelse, hvilket betyder, at vi ikke længere kan garantere produktets bæredygtighed. Det er ikke noget, vi anbefaler, da du, der skærer rørdelen, dermed påtager dig ansvaret for produktets videre funktion.

Derfor fraråder vi at skære MA-fittings, med undtagelse af MA Apparatrør med muffe, hvor røret kan skæres. 

Ja, MA-SYSTEM® med systemets indgående komponenter er tilgængelig som BIM-objekt i MagiCAD for Revit og som epj-skabelon til AutoCAD.

Søg efter Gustavsberg Rörsystem, og få adgang til vores produkter i MagiCAD HER.

Vi anbefaler montering af MA Stamrørsstøtte på stående samleledninger for hver 3. etage. På denne måde reduceres risikoen for at danne støj i faldstammen, og samleledningen bliver aflastet.

Alle monteringsanvisninger i MA-SYSTEM® er godkendt iht. de svenske brancheregler "Säker Vatteninstallation" (Sikker vandinstallation).

Referencer

Se vores reference-cases for MA-SYSTEM® og MA-SYSTEM® PLUS.

MA-SYSTEM®

MA-SYSTEM®

pdf.preview MA-katalog

MA-katalog

pdf.preview MA-SYSTEM® - Drift og installation

MA-SYSTEM® - Drift og installation

MA-SYSTEM®

pdf.preview Regnvandsinstallationer

Regnvandsinstallationer

pdf.preview MA Vejledning ved planlægning

MA Vejledning ved planlægning

Koblinger

pdf.preview JET® Klemring

JET® Klemring

pdf.preview Koblinger og grip

Koblinger og grip

pdf.preview ULTRAJET®/JET® G-A GRIP

ULTRAJET®/JET® G-A GRIP

Akustikdæmper

pdf.preview Akustikdæmper

Akustikdæmper

Afsatsrør

pdf.preview MA Afsatsrør

MA Afsatsrør

Grenrør

pdf.preview MA Forlænget grenrør

MA Forlænget grenrør

pdf.preview MA Spiralrørdeler

MA Spiralrørdeler

Lang bøjning

pdf.preview MA Lang bøjning

MA Lang bøjning

Overgangsrør

pdf.preview  MA Overgangsrør

MA Overgangsrør

Rottespærre

pdf.preview  MA Rottespærre

MA Rottespærre

Andre applikationer

pdf.preview MA Loftsgennemføring

MA Loftsgennemføring

Vandlås

pdf.preview  MA Vandlås

MA Vandlås

Rottespærre

pdf.preview VA godkendelse MA Rottespærre

VA godkendelse MA Rottespærre

MA-SYSTEM®

pdf.preview Prestandadeklaration

Prestandadeklaration

pdf.preview ETA Certifikat

ETA Certifikat

pdf.preview Byggevaredeklaration MA Koblinger

Byggevaredeklaration MA Koblinger

pdf.preview Byggevaredeklaration - MA-SYSTEM

Byggevaredeklaration - MA-SYSTEM

pdf.preview EPD - MA-SYSTEM®

EPD - MA-SYSTEM®

Forbehold

Alle oplysninger på denne hjemmeside er gyldige på tidspunktet for offentliggørelsen. Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre og uden forudgående varsel at foretage de ændringer i produktsortimentet eller installationsinstruktionerne, der anses for nødvendige til produktforbedringsformål eller af andre grunde, såsom myndighedsanvisninger og/eller standard- eller normkrav. Vi tager forbehold for eventuelle faktuelle fejl eller trykfejl. Det, vi præsenterer i vores dokumenter vedrørende projektering og installation, er kun anbefalinger, når vi er producenten.