Politik

Kvalitetspolitik

Når du køber et produkt hos Gustavsberg Rörsystem, kan du være sikker på, at du har købt den bedste kvalitet. Vi har været med til at skabe et bæredygtigt samfund siden 1947. I dag skaber vi en bæredygtig fremtid.

Vores produktionsproces er ISO-9001-certificeret, inkluderer en meget grundig modtagekontrol af dele fra underleverandører. Alle MA-SYSTEM®-fittings, der belægges med beskyttende epoxy, scannes for at sikre kvaliteten. Derefter overtrækkes beslagene for at sikre produktets levetid. Kvalitetskontrol finder sted gennem hele processen fra fremstilling til levering af det færdige produkt.

Vi udvikler, fremstiller, indkøber, markedsfører og sælger produkter af højeste kvalitet på markedet. Kvalitetsniveauet overstiger de nuværende produktionsstandarder, og vi stræber også efter at overgå vores kunders krav og forventninger.

Alle produkter i MA-SYSTEM® har godkendt monteringsvejledning i henhold til branchereglerne Sikker Vandinstallation.

Miljøpolitik

Vi udvikler og producerer MA-SYSTEM®, VRS-SYSTEM og andet støbejern. For at bidrage til en bæredygtig udvikling på miljøområdet har vi taget vores ansvar og etableret et miljøledelsessystem, hvor vi sikrer, at vi bruger jordens ressourcer på en bæredygtig måde, og at vi lever op til miljølovgivningen og interessenternes bindende krav, som vi berøres af. Vi er certificeret efter ISO 14001.

Vi arbejder på konstant at reducere vores miljøpåvirkning og beskytte miljøet ved at forhindre forurening af jord, vand og luft. Vi stræber efter konstant at forbedre vores miljøpræstationer. Vi vil aktivt søge nye løsninger for at kunne reducere brugen af vores begrænsede ressourcer. Ved at identificere, forebygge og adressere mulige miljørisici tager vi også vores ansvar og reducerer vores fodaftryk.

 

Hos Gustavsberg Rörsystem AB bestræber vi os på at:

 • Strømline vores transporter og reducere vores rejser i det omfang, det er muligt.
   
 • Altid tage hensyn til miljøpåvirkningen i vores arbejde, arbejde for et bedre miljø og en bæredygtig fremtid.
   
 • Arbejde på en sådan måde, at affald og miljøfarlige stoffer håndteres, sorteres og udnyttes på en korrekt måde, samt at muliggøre genanvendelse og genindvinding.
   
 • Løbende overvåge vores energiforbrug og indføre energibesparende foranstaltninger.
   
 • Involvere og løbende uddanne alt personale i vores miljøarbejde.
   
 • Overveje livscyklusperspektivet ved indkøb, udvikling af vores produkter og vurdering af miljøaspekter.
   
 • Når du vælger et produkt fra Gustavsberg Rörsystem AB, kan du være sikker på, at købets indvirkning på det miljø, vi lever i, og vores forbrug af naturressourcer er af minimal karakter.

Ligestillingspolitik

Gustavsberg Rörsystem AB arbejder for ligestilling gennem en jævn kønsfordeling blandt medarbejdere med lige rettigheder, forpligtelser og muligheder for kvinder og mænd. Vores mål er at udnytte alle vores menneskelige aktiver bedst muligt for at opnå den størst mulige produktivitet og ressourcevækst for virksomheden uanset køn, etnicitet, religion og alder.

Arbejdsmiljøpolitik

Gustavsberg Rörsystem AB følger Arbejdstilsynets regler om organisatorisk og socialt arbejdsmiljø (OSA) AFS 2015:4. At arbejde hos Gustavsberg Rörsystem skal opfattes som positivt, udviklende og behageligt, og det er alles ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø. Vi fordømmer alle former for viktimisering og chikane og tolererer ikke, at de forekommer på vores arbejdsplads.

Vores virksomhed består af medarbejdere, hvis arbejdsmiljø skal være præget af en god atmosfære og deltagelse. Sammen vil vi arbejde for et stimulerende arbejdsmiljø og behandle hinanden med omtanke og respekt. Hos os er det vigtigt, at vi følger op på arbejdsmiljøregler, der påvirker virksomheden, og at de følges. Målet er en skadefri virksomhed, hvor farer og risici for dårligt helbred på arbejdspladsen bemærkes og håndteres effektivt.