Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Her samler vi vores mest almindelige spørgsmål og svar inden for hvert forretningsområde. I det usandsynlige tilfælde, at du ikke finder svaret på dit spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os.

 

Generelle spørgsmål

Vi er tilgængelige alle hverdage fra kl.  08.00-16.00 (frokostlukket fra 12.00-13.00). Afvigelser kan forekomme på helligdage og i højtider.

Vi er leverandør og sælger kun vores produkter gennem grossister. Kontakt os, så hjælper vi dig med at finde din nærmeste grossist.

Vi har vores hovedkontor, centrallager og produktion i Halmstad. Desuden har vi et salgskontor i Bromma.  Ud over det svenske marked sælger vi også vores produkter i Norge og Danmark.

 

Oftest stillede spørgsmål om MA-SYSTEM®

Rør og fittings sammenføjes let med en mekanisk kobling (ULTRAJET®- eller JET®-kobling) og fastgøres med skruetrækkere.

Fastspænding af MA-SYSTEM® skal udføres på en sådan måde, at rørforbindelsen ikke udsættes for bøjningsspændinger, så der kan forekomme lækage. Ledninger uden fittings fastspændes med maksimalt 2000 mm mellem klemmerne. Afstanden mellem skrueklemmer og koblinger må højst være 750 mm. Stående ledninger fastspændes med maksimalt 2000 mm mellem klemmerne og maksimalt 2000 mm fra indstøbning i bjælkelag.

MA-RØR® skæres med båndsav, sav eller kædekniv. Skær røret lige og kontrollér, at der ikke opstår grater, der kan beskadige koblingens gummimanchetter. Ujævnheder i skæringen må ikke overstige 3 mm, og røret må ikke være deformeret eller revnet. Eksempler på skæremetoder og værktøjer, der anbefales til MA-SYSTEM®, findes i mappen Drift  og installation ifm. MA-SYSTEM®, side 21.

På grund af varmegenerering frarådes skæring med rondel. Ved spørgsmål om skæring af MA Afløbsrør bedes du kontakte vores tekniske support.

Telefon: +46 35-17 22 30
E-mail: support@gustavsberg-ror.se

MA-SYSTEM® er testet og godkendt i sin helhed og er klassificeret som A2-s1, d0, hvilket er en stærk klassificering for produktets brandtekniske adfærd. 

A2: Ikke-brændbart materiale

s1: Bygningsdelen kan udlede meget begrænsede mængder brandgasser

d0: Brændende dråber eller partikler må ikke udsendes fra bygningsdelen
 

MA-fittings testes og godkendes fuldt ud. Hvis du skærer en MA-fitting, ændres produktets udførelse, hvilket betyder, at vi ikke længere kan garantere produktets bæredygtighed. Det er ikke noget, vi anbefaler, da du, der skærer rørdelen, dermed påtager dig ansvaret for produktets videre funktion.

Derfor fraråder vi at skære MA-fittings, med undtagelse af MA Apparatrør med muffe, hvor røret kan skæres. 

Rør og fittings er belagt med epoxy og opfylder med en god marginal kravene i fremstillingsstandarden EN877. Nedenfor er angivet den mindste tykkelse af epoxybelægningen.

Rør

Udenfor: 40 µm

Indenfor: 120 µm
 

Fittings

Udenfor: 120 µm

Indenfor: 120 µm
 

Vi har vores centrallager i Halmstad, Sverige, hvilket betyder at vi hurtigt og nemt kan distribuere produkter der efterspørges. MA-SYSTEM® er også på engroslagre i Danmark og Norge. Kontakt os for mere information.

Ja, MA-SYSTEM® med systemets indgående komponenter er tilgængelig som BIM-objekt i MagiCAD for Revit og som epj-skabelon til AutoCAD.

Søg efter Gustavsberg Rörsystem, og få adgang til vores produkter i MagiCAD HER.

Vi anbefaler montering af MA Stamrørsstøtte på stående samleledninger for hver 3. etage. På denne måde reduceres risikoen for at danne støj i faldstammen, og samleledningen bliver aflastet.

Ved overgang fra støbejern til plast skal du bruge JET®B-, JET®M- eller JET®REDUX-kobling. I DE75 og DN100 anbefaler vi også, at du bruger MA plug-in-muffe.  

 

Alle vores koblinger kan indstøbes. Hvis der derimod er risiko for, at fugt kommer i kontakt med koblingen, skal der anvendes en klasse C-kobling.

Ved spørgsmål om indstøbning af koblinger bedes du kontakte vores tekniske support.
Telefon: +46 35-17 22 30
E-mail: support@gustavsberg-ror.se
 

Alle monteringsanvisninger i MA-SYSTEM® er godkendt iht. de svenske brancheregler "Säker Vatteninstallation" (Sikker vandinstallation).

Støbejernsrør og fittings i MA-SYSTEM® fås i følgende dimensioner:

DN/DE Indvendige dimensioner (mm) Udvendige dimensioner (mm)

DN50                                        50                                              58

DE75                                         67                                              75

DN100                                      100                                           110

DN150                                      150                                           160

DN200                                      200                                           210

DN250                                      250                                           274

DN300                                      300                                           326

Kontaktpersoner

Andreas Hanson
Sælger MA-SYSTEM®
fornavn.efternavn@gustavsberg-ror.se
Staffan Ecklein
Sælger MA-SYSTEM®
fornavn.efternavn@gustavsberg-ror.se
Magnus Stierna
Ordrekoordinator
order@gustavsberg-ror.se

Oftest stillede spørgsmål om brønde og spygatter

Ja, det er der. Vi har køresikre sier i alle dimensioner, og de er belastningstestet med op til 3 tons.

Spygatter er velegnede til parkeringshuse, kælderbrønde, fyrrum eller lignende rum, hvor produktet kan indstøbes. Placer dem ikke, hvor der forekommer trafikbelastning. Hvis spygatter skal bruges i et miljø, hvor trafikbelastning forekommer, anbefaler vi, at du køber en køresikker si.

Vi opfordrer også til forsigtighed f.eks. ved brug i staldmiljøer. Der anbefaler vi også køresikre sier som et bæredygtigt alternativ.  

Størrelsesbetegnelse 150: M6
Størrelsesbetegnelse 225: M6
Størrelsesbetegnelse 300, 400 og 450: M8

En af vores gulvafløbsvarianter er udstyret med et ekstra indløb, hvis du vil aflede vand fra en anden enhed. Det ekstra indløb består af en støbejernsmuffe, som du kan slutte en glat ende til.

Oftest stillede spørgsmål om lette belægninger

Nej, vores lette inddækninger er beregnet til at blive placeret i områder, hvor der forekommer ringe eller ingen trafikbelastning.

Lette belægninger er beregnet til overflader uden trafikbelastning, såsom fodgænger- og cykelstier, hvor snerydning og vedligeholdelse udføres med lettere maskiner. De er også velegnede som skylle- og rensebrønde til haver og grunde.

Størrelsesbetegnelse 150: M6
Størrelsesbetegnelse 225: M6
Størrelsesbetegnelse 300, 400 og 450: M8

Oftest stillede spørgsmål om håndpumper

Nej, vi er leverandør og sælger kun vores produkter gennem grossister. Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at finde din nærmeste grossist eller forhandler.

Tel. +46 35-17 22 30

Installation af bundventil og slange er et krav for, at pumpen kan fungere. Bundventil og slange købes separat hos grossist/forhandler af Gårdpumpe Nr. 12.

Hvilke reservedele er der til rådighed til Gårdpumpe Nr. 12?
Vi har et komplet sortiment af reservedele til Gårdpumpe nr. 12. På den sidste side i vores monteringsvejledning kan du se den komplette liste over reservedele.

MONTERINGSANVISNING

Hvis du ser på indstøbningen på pumpehovedet, og der står "12", er det Gårdpumpe Nr. 12 fra Gustavsberg Rörsystem. På den anden side af pumpehovedet skal der også stå ML. Det kan du også tjekke for at være sikker i din sag.

Det afhænger helt af, hvilken kapacitet du har brug for, og hvilken slags væsker der skal transporteres gennem pumpen. Vores pumper har en kapacitet på mellem 20-50 liter/minut (kapaciteten er angivet til 80-100 pumpeslag/minut). Hvis håndpumpen skal bruges til glykol, er det "Semiroterende håndpumpe version C", der gælder.

Den mest almindelige årsag er, at sten eller grus er kommet ind i cylinderen, fordi der mangler en bundventil med en si, eller den er forkert monteret. Start med at undersøge, om det kan være årsagen. Skulle det være noget andet, bedes du kontakte din nærmeste forhandler for yderligere rådgivning.

Da pumpen er udstyret med et drænhul, tømmer pumpen sig selv for vand, hver gang den har været i brug. På denne måde minimeres risikoen for, at der forbliver vand i pumpen, der fryser til. Kulden i sig selv skader ikke pumpen.

Det vigtigste er, at hullet er stort nok til, at hele pumpeindsatsen kan sænkes. Cylinderen er ca. 13 cm i diameter, hvilket betyder, at hullet skal være mindst 14 cm i diameter. Hullet bør heller ikke være for stort, da fodpladen har brug for plads til at være sikkert fastgjort til tilslutningsplatformen.  Kontakt en lokal installatør, hvis du er i tvivl.