Brandvattenledningar

Effektivt brandmotstånd

VRS-SYSTEM är ett segjärnssystem som effektivt motstår brand.

Historien har visat vad en brand kan åstadkomma om det inte finns ett tillförlitligt brandskydd. För att skydda människor, byggnader och infrastruktur är ett effektivt brandbekämpningssystem av största vikt. Produkter ingående i VRS-SYSTEM motstår brand och leder fram vatten på ett säkert och effektivt sätt. 


Röret är in- och utvändigt isolerat för att uppnå lång livslängd oavsett om systemet placeras ovan mark på exempelvis konsoler eller markförläggs. Systemet sammanfogas med låselement vilket möjliggör ett snabbt montage men också tillåter högt arbetstryck. Låselementens enkelhet tillåter också snabb nedmontering vid behov. Idag besitter vi stor kunskap om VRS-SYSTEM som brandvattenledning då det levererats över 400 000 meter till det ändamålet, vilket dels har sin förklaring i följande styrkor:
 

 • Godkänt arbetstryck upp till 100 bar
 • Säkerhetsfaktor 3 för rörvägar
 • Säkerhetsfaktor 1,5 för skarvlösning
 • Rörmaterialet är värmeresistent och inte brännbart
 • Motstår brand i 60 minuter i 900 C°
 • Kan motstå hög mekanisk belastning exempelvis för nedfallande material
 • Förankring som möjliggör avvinklingar vid installation
 • Erfarenhet från över 400 000 meter rördragning av brandvattenledning
 • Produkt med bevisad kvalitet och lång livslängd
 • Systemet är FM-godkänt*, Produktionsprocess tredjeparts certifierad enligt ISO 9001, DB godkänt (godkännande som tilldelas av tyska Banverket)
 • Möjlighet till konsultation vid projektering och support vid rördragning av expertis med stor erfarenhet av just brandvattenledningssystem


*FM-godkänt = Factory Mutual godkänt. Tilldelas av FM Global som är en av världens största organisationer för hantering av försäkringar och risker inom industriella och kommersiella fastigheter. FM-godkännandet har sin grund i att visa på material och system som kan förhindra brand och minimera skadeverkan vid eventuellt utbrott av brand. Varför ett FM-godkännande? Det är ett världsomspännande känt godkännande för industrin. Kunderna litar på FM-godkända material och system. FM-godkännandet ger bättre förståelse för risker, kontinuerlig och kostnadseffektiv försäkring.