Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Termiska egenskaper - MA-SYSTEM®


Material har en expansionskoefficient som är olika beroende på hur materialet i fråga svarar på uppvärmning respektive nedkylning.

Materialval i avloppssystem är därför ett viktigt avvägande redan i projekteringsstadiet. Om materialet som har en hög termisk expansionskoefficient används måste beräkningar innefatta ett sådant scenario för att undvika risker för läckage alternativt störande ljud.

Produkter ingående i MA-SYSTEM® har en låg expansionskoefficient, vilket innebär att det inte krävs några extra åtgärder med exempelvis expansionskopplingar. Detta gör projekteringsarbetet enklare och innebär minskad risk för misstag och fördyrande kostnader i själva installationsarbetet och minskad risk för framtida överraskningar.

Den termiska expansionskoefficient för rör och rördelar i MA-SYSTEM® är väldigt låg; 0.01 mm/m/°C vilken kan jämställas med expansionskoefficient för både stål och betong. Om man väljer MA-SYSTEM® kommer avloppssystemet och byggnaden röra sig och expandera tillsammans, till skillnad från alternativa materialval.

När du väljer MA-SYSTEM® minimerar du risken för överraskningar.

MA-SYSTEM® - Avloppssystem av högsta kvalitet sedan 1968