MA-System®

Beprövat avloppssystem som ger hög boendekomfort. Hanterar bland annat högt ställda krav för brand, ljud, termiska egenskaper etc.

VRS-System®

Tryckrörssystem vid installation av vatten- och avloppssystem, rörsystem för snöanläggningar, brandvattenledningar.

VA TOUR SWEDEN 2015

Nu ger sig VRS-System och Sveriges ledande VA-företag sig ut på turné från söder till norr.